NEWS

Valkea Media odświeża wizerunek

Valkea Media odświeża wizerunek

Valkea, grupa mediowa specjalizująca się w prowadzeniu kompleksowych kampanii marketingowych oraz wydająca m.in. tytuły biznesowe, zmienia identyfikację wizualną i odświeża wizerunek, aby lepiej odpowiadać na branżowe trendy i potrzeby odbiorców. Wyrazem zmian jest nowa filozofia firmy - Branded Media, Media Brands, która podkreśla esencję komunikacji marketingowej opartej na wysokiej jakości contencie realizowanym zarówno w kanałach online, jak i offline.

- Zmieniliśmy swoje myślenie o sobie jako organizacji i zespole. Wcześniej działaliśmy w pewnym rozproszeniu, bo każdy z naszych działów funkcjonował trochę niezależnie. Teraz zintegrowaliśmy cały proces tworzenia rozwiązań komunikacyjnych. To już nie są oddzielne kompetencje, ale wspólne kompetencje całej grupy mówi Tomasz Opiela, CEO Valkea.

W ten sposób z firmy, która zajmuje się content marketingiem, działaniami custom publishing, social media, eventami, public relations i projektowaniem, Valkea stała się agencją marketingową, która dysponuje wszystkimi tymi umiejętnościami i wie, jak ich używać razem.

Jak zaznacza Tomasz Opiela: - Jest to oczywiście początek dłuższej drogi, bo te połączone kompetencje wciąż będziemy udoskonalać i wzbogacać o nowe, ale mamy dobrze opracowaną strategię tego rozwoju. Całą tę koncepcję nazwaliśmy Branded Media, Media Brands.

Branded Media to media stworzone dla klientów, w których Valkea pomaga markom zaistnieć, skutecznie komunikować się z odbiorcami i tworzyć z nimi relacje. Media Brands to zbudowane w ciągu kilkunastu lat własne marki mediowe o wysokiej pozycji rynkowej, w tym tytuły takie jak „Aktivist” czy „Warsaw Insider”.

- Dzięki naszym kompetencjom i naszym mediom klienci mają dostęp do całego spektrum narzędzi i kanałów komunikacji. Ich połączenie tworzy efekt synergii– dodaje Opiela.

Odświeżone oblicze Valkea prezentuje przebudowana strona internetowa: www.valkea.com, która daje pełny obraz możliwości, kompetencji i dotychczasowych osiągnięć firmy.

 KL

Dodane tagi