NEWS

Havas Media dla PKO Bank Polski

Havas Media zwyciężyło w przetargu na obsługę mediową kampanii PKO Bank Polski. Agencja od 1 czerwca 2016 r. będzie kompleksowo odpowiedzialna za planowanie i zakup mediów dla największego polskiego banku.

Agencja mediowa została wyłoniona w drodze przetargu. W ramach podpisanej umowy, do zadań Havas Media będzie należało optymalizowanie, planowanie i zakup powierzchni reklamowej dla kampanii realizowanych przez PKO Bank Polski.

***

Havas Media – sieciowa agencja mediowa należąca do Havas Media Group. W Polsce działa od 2000 roku, zarządzając zintegrowaną komunikacją mediową. Swoim klientom świadczy usługi w zakresie doradztwa marketingowego i mediowego, budowania strategii mediowej, a także planowania i zakupu mediów, badania rynku oraz pomiaru skuteczności reklamy. W 2014 r. Havas Media został uznany domem mediowym roku w konkursie Mixx Awards. Działania prowadzone przez Havas Media charakteryzuje profesjonalizm, doświadczenie oraz wykorzystywanie nowoczesnych technologii. Wizją agencji jest budowanie „meaningful brands”, czyli marek szczególnie ważnych z punktu widzenia konsumentów, z którymi czują się oni emocjonalnie związani. Wyniki autorskiego badania „Meaningful Brands” mającego na celu ocenę siły marki pokazały, że Polacy troszczą się zaledwie o 5 procent marek, z którymi mają kontakt, pozostałe 95 procent mogłoby zniknąć z rynku w sposób niezauważony. Zmiana sposobu percepcji marek przez konsumentów stanowi jeden z kluczowych celów działalności Havas Media.

 JK

Dodane tagi