ARTYKUŁ

Przyszłość polskiej reklamy Digital OOH

Według najnowszych trendów panujących na światowych rynkach reklamowych, których potwierdzenie znajdujemy także w analizach na temat wykorzystania mediów w kampaniach reklamowych, widać wyraźny zwrot w kierunku komunikacji digital out of home (DOOH).

Perspektywa rozwoju DOOH w USA

Najświeższe badania z amerykańskiego rynku, przeprowadzone przez Ocean Outdoor, w których uczestniczyło ponad 800 marketerów specjalizujących się w reklamie zewnętrznej, wynika, że w ciągu najbliższych pięciu lat, DOOH będzie wiodącym medium reklamowym wykorzystywanym w Stanach Zjednoczonych. 86,3% specjalistów przewiduje, że zdominuje rynek mediów, wyprzedzając Mobile (67,2%), VOD (60,8%) i online (49,5%). Wynik ten w znacznym stopniu koresponduje z postrzegalnością DOOH jako medium, które wyróżniają i charakteryzują: dynamika (83%), nowoczesność (82%) oraz ciekawość i zainteresowanie, które budzi w oczach odbiorców (62%).

Możliwości DOOH

Główny potencjał digital OOH wynika z mało inwazyjnego charakteru tego medium oraz z technologicznych możliwości narzędzi i systemów operacyjnych, za pomocą których realizowane są kampanie. Największą zaletą nośników DOOH  jest ich stały dostęp do sieci Wi-Fi, co otwiera szerokie spectrum możliwości jeśli chodzi o kreację emitowanych treści. Przygotowanie kreatywnej, a zarazem prostej realizacji w oparciu o możliwość łączenia się ekranów LED ze stronami internetowymi czy innymi urządzeniami takim jak np. smartfony lub tablety, pozwala na realizację kampanii interaktywnych lub kontekstowych.

W Polsce zainteresowanie rynku tą formą reklamy stale wzrasta. Zarówno jej standardowymi jak i interaktywnymi możliwościami opartymi na real time marketingu, który oznacza realizację i modyfikację kampanii OOH w czasie rzeczywistym, w skali ogólnopolskiej. Przykładem takiej kampanii jest styczniowa realizacja Radia Złote Przeboje, w której treści emitowane na ekranach,  były zsynchronizowane z playlistą radiową. Kiedy w radiu grany był dany utwór, na ekranie LED wyświetlała się informacja jaką piosenkę można usłyszeć w radiu i jaka zostanie zagrana za chwilę.

Istotne znaczenia ma również sama technologia nośnika i jego parametry, które decydują o  jakości wyświetlanych treści. Są to: wielkość, rozdzielczość, a także lokalizacja, która zwykle w największym stopniu wpływa na atrakcyjność nośnika w oczach planujących kampanie DOOH. Mierzy się ją szacowaną liczbą widowni, która w przypadku niektórych nośników w Polsce osiąga nawet 200 000 osób dziennie. Ważny jest także zasięg i możliwość łatwego planowania oraz realizacji ogólnopolskiej kampanii, w czym klienci również dostrzegają ogromny potencjał i doceniają wygodę. Dobrym przykładem jest marka ToysRus, która w 2015 roku realizowała kampanię DOOH na blisko 100 nośnikach, prezentując ofertę przygotowaną na Dzień Dziecka.  

Ważną cechą, a zarazem zaletą DOOH, jest elastyczność planowania działań, która przejawia się w możliwościach dostosowania treści kampanii do pory dnia, warunków atmosferycznych czy wspominanej już lokalizacji. Dzięki temu można tworzyć i realizować kontekstowe kampanie takie jak kwietniowa realizacja sieci marketów budowlanych OBI, w której informowano o weekendowej akcji rabatowej w sklepach.

Opisane możliwości to tylko klika z wielu, które charakteryzują reklamę digital OOH. Polski rynek podchodzi do tej formy komunikacji jeszcze dość ostrożnie - sprawdzając głównie standardowe rozwiązania. Dynamiczny rozwój technologii w tym obszarze - szczególnie na rynkach zagranicznych - prowokuje ciągły rozwój możliwości i udoskonalanie komunikacji DOOH.

- Mniej więcej od połowy 2015 roku obserwujemy wyraźny wzrost zainteresowania możliwościami reklamy digital out of home. Szczególnie interesujące dla klientów są interaktywne możliwości związane z reklamą w czasie rzeczywistym oraz z łączeniem online’u z offline’m - mówi Grzegorz Śliwa, CEO MYLED.

Trendy panujące na rynku mediów,  możliwości komunikacji digital OOH i ciągle dynamicznie rozwijająca się technologia, a przede wszystkim zachowania konsumentów, zapowiadają optymistyczną perspektywę rozwoju DOOH. Kluczem jest wspominany odbiorca, do którego warto dzisiaj docierać indywidualnie i równocześnie spełnić jego oczekiwania co do sposobu przekazywania treści. DOOH dzięki swej elastyczności i możliwościom dobrze sprawdza się w tej roli.

 

Paulina Sacha,

Creative & PR Manager MYLED
www.myled.pl

 

 

 

 

 

 

Dodane tagi