ARTYKUŁ

Trzecia edycja konferencji Event Biznes

Z początkiem czerwca rozpoczęła się sprzedaż biletów na III edycję konferencji skutecznego biznesu w przemyśle spotkań Event Biznes. Konferencja odbędzie się już 18 października 2016 r. w centrum konferencyjnym EXPO XXI Warszawa. Tylko do końca bieżącego miesiąca pakiet dla uczestnika dostępny jest w niższej cenie.Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Branży Eventowej (SBE).

III edycja konferencji Event Biznes poświęcona jest w pełni tematyce eventu, jako jednego z najskuteczniejszych narzędzi marketingowych, pozwalających dotrzeć bezpośrednio do grup docelowych realizowanych projektów. Konferencja skierowana jest przede wszystkim do managerów i dyrektorów działów marketingu, do managerów i specjalistów z działów zakupów oraz członków zarządów odpowiedzialnych za komunikację w swoich firmach.

Spotkanie ma na celu zapoznanie uczestników z nowoczesnymi formami promocji służącymi budowaniu marki oraz ukazanie możliwości i korzyści sprzedażowych i wizerunkowych płynących z wykorzystania event marketingu. Do współpracy zaangażowano: przedstawicieli agencji eventowych, klientów przemysłu spotkań, reprezentantów świata nauki oraz mediów skupionych w Radzie Programowej, powołanej do opracowaniem programu konferencji. Tematyka trzeciej edycja skupiona zostanie na edukacji i inspiracji w świecie branży spotkań.

Promocja biletowa do końca czerwca
Koszt uczestnictwa zawiera udział w konferencji, pełen pakiet wyżywienia podczas eventu oraz inserty i pakiet startowy udostępniany podczas rejestracji (w dniu konferencji). Koszt wejściówki to 395 złotych netto, natomiast dla członków Stowarzyszenia Branży Eventowej to kwota 198 złotych netto.

www.eventbiznes.pl

PP

Dodane tagi