ARTYKUŁ

Debata SBE

Debata SBE "Wartość współpracy. O organizacjach branżowych"

Stowarzyszenie Branży Eventowej wspólnie z Teatrem Kamienica zaprosiło przedstawicieli największych organizacji branżowych reprezentujących polski rynek MICE do udziału w debacie zatytułowanej „Wartość współpracy. O organizacjach branżowych”. W dyskusji na temat roli organizacji branżowych i wartości płynącej ze współpracy na rzecz rozwoju i profesjonalizacji rynku udział wzięli przedstawiciele SOIT, SITE Poland, MPI Chapter, KAE, SKKP oraz SBE.

Gości przywitali gospodarze spotkania – Marta Dunin-Michałowska, Prezes Zarządu Stowarzyszenia Branży Eventowej oraz Emilian Kamiński, Dyrektor Teatru Kamienica. W programie, oprócz debaty branżowej, znalazły się również: spektakl Teatru Kamienica „4 tony podłogi” w wykonaniu Pawła Burczyka, loteria wizytówkowa oraz poczęstunek ze specjałami autorskiej kuchni Teatru Kamienica w roli głównej.

Zorganizowana przez Stowarzyszenie Branży Eventowej debata to już siódme tego typu spotkanie branżowe, dedykowane zarówno przedstawicielom polskiego rynku eventowego, jak i ich zleceniodawcom. Kolejne debaty poświęcane są istotnym dla branży zagadnieniom merytorycznym i stają się przyczynkiem do dalszych rozmów oraz wymiany doświadczeń.

Siódma debata poświęcona została wartości współpracy, a mowa była o organizacjach branżowych. W dyskusji wzięli udział przedstawiciele sześciu największych branżowych stowarzyszeń i organizacji, a wśród nich: SOIT, SITE Poland, MPI Chapter, KAE, SKKP oraz SBE. Paneliści podsumowali najważniejsze kierunki działalności swoich organizacji, zwracając szczególną uwagę na istotę działań o charakterze edukacyjnym, które prowadzi każda z zaproszonych organizacji. Ich wartość dla rynku jest nie do przecenienia – dzielenie się wiedzą i doświadczeniem to ważny czynnik wzrostu świadomości przedstawicieli branży i jej zleceniodawców, wpływający na rozwój rynku, jego profesjonalizację oraz rosnącą jakość oferowanych usług MICE w Polsce.

Paneliści zgodnie potwierdzili, że idea stowarzyszania się oraz branżowa współpraca pomagają budować siłę przebicia branży eventowej, są trampoliną do jej rozwoju i umożliwiają coraz skuteczniejsze odpowiadanie na bieżące wyzwania, jakie stają przed firmami z branży MICE w Polsce.

Zwrócono również uwagę na wysoką wartość współpracy i jednoczenia się w stawianiu czoła nie tylko wyzwaniom typowo branżowym, ale również tym o charakterze biznesowym, które dotyczą nie tylko rynku MICE. Dodatkowo, wymiana doświadczeń pomiędzy organizacjami działającymi w tej samej branży, lecz reprezentującymi jej różnych przedstawicieli i różne gałęzie – agencje eventowe, podwykonawców, lokalizacje eventowe, organizatorów incetive travel itd. – nie tylko wzajemnie wzbogaca wiedzę i zakresy kompetencji poszczególnych organizacji, ale także umożliwia wymianę doświadczeń i wiedzy na temat dobrych praktyk stosowanych w poszczególnych segmentach branży i wzajemne wsparcie.

Debata stanowiła jednocześnie otwarcie cyklu spotkań w gronie stowarzyszeń działających na polskim rynku MICE. Pierwsza debata nie tylko ujawniła prawdziwą wartość współpracy, ale również wskazała wyzwania, nad którymi warto pracować w tym różnorodnym, branżowym gronie.

Uczestnikami rozmów byli: Krzysztof Pobożniak (SOIT), Agnieszka Słowik (SITE), Marta Kicler (MPI), Sebastian Oprządek (KAE), Anna Jędrocha (SKKP) oraz Marta Dunin-Michałowska (SBE). Spotkanie poprowadziła Magdalena Kondas, redaktor naczelna MeetingPlanner.pl.

Patroni medialni: MICE Poland, MeetingPlanner.pl, eventmapa.pl, strefamice.pl, Kreatorzy.eu oraz Konferencje.pl.

Partnerzy wydarzenia: Bartek Photography oraz Dobry Wybór Sp. z o.o. Sp. k. – dystrybutor wina Jacob’s Creek.

http://sbe.org.pl/

PP

Dodane tagi