NEWS

PKO Bank Polski szuka agencji z rynku OOH i merchandisingu

PKO Bank Polski ogłasza przetarg otwarty na wybór firmy do działań z zakresu merchandisingu, produkcji i montażu folii reklamowej oraz nośników reklamy wielkoformatowej.

PKO Bank Polski 15 lipca 2016 roku, rozpoczął postępowanie przetargowe na wybór firmy zajmującej się kompleksowym świadczeniem usług z zakresu merchandisingu, folii i nośników reklamy wielkoformatowej.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z wymaganymi dokumentami upływa 21 lipca 2016 roku, o godzinie 12.00.

Postępowanie ma na celu wybór firmy specjalizującej się w działaniach z zakresu:

- merchandisingu bankowego,

- produkcji, montażu i demontażu folii na witrynach placówek Banku,

- wykonania nośników reklamy wielkoformatowej.

Przetarg ma charakter otwarty. Wybrana firma będzie świadczyła usługi dla Banku, spółek Grupy Kapitałowej oraz Fundacji PKO Banku Polskiego. Postępowanie zakupowe będzie prowadzone zgodnie z przepisami wewnętrznymi Banku – nie obowiązuje ustawa Prawo Zamówień Publicznych.

Termin nadsyłania zgłoszeń wraz z umowami o poufności upływa 21 lipca 2016 roku, o godzinie 12.00.

Szczegółowe informacje dotyczące postępowania zakupowego dostępne są na stronie PKO Banku Polskiego: www.pkobp.pl

JK

Dodane tagi