NEWS

Dobre praktyki przetargowe - SAR i Agata Meble

Dział marketingu Agata S.A., jednej z największych sieci salonów wyposażenia wnętrz, zdecydował się na podpisanie listu intencyjnego o stosowaniu standardów przetargowych WFA/EACA podczas organizowania przetargów marketingowych. Tym samym Agata staje się w Polsce kolejnym sygnatariuszem tych międzynarodowych wskazówek.

Dokument WFA/EACA opisuje wzorcowy proces przetargowy zarówno po stronie reklamodawcy, jak i agencji komunikacji marketingowej. Standardy zostały wypracowane przez World Federation of Advertisers (WFA) i European Association o Communication Agencies (EACA) w celu ujednolicenia rynku przetargów, a ich zapisy są na tyle uniwersalne by pasowały do kontekstu różnych rynków światowych. Zobowiązanie do stosowania standardów WFA/EACA to dla rynku dostawców sygnał, że wybierający usługodawcę reklamodawca rozumie i szanuje biznes swoich partnerów.
- Jestem przekonany, że budowana od samego początku dobra i uczciwa relacja z dostawcą jest jednym z fundamentów partnerskiej współpracy i idących za nią obopólnych korzyści. Dlatego do każdego procesu wyboru dostawcy usług z zakresu marketingu i komunikacji podchodzimy
z niezwykłą starannością. Podpisanie listu intencyjnego to dla całego zespołu usankcjonowanie intencji, która zawsze towarzyszyła pracy w dziale marketingu Agata S.A. - powiedział Marek Gonsior, Dyrektor ds. Marketingu Agata S.A.

Od ponad pięciu lat jednym z głównych celów Stowarzyszenia Komunikacji Marketingowej SAR jest promowanie na polskim rynku przetargowym wskazówek WFA/EACA.
- Cieszymy się, że Agata dołączyła do spółek, które w prowadzonych procesach przetargowych respektują zasady ujęte w dokumencie WFA/EACA. Jest to dla nas tym bardziej cenne, że mamy do czynienia ze świetnie prosperującym lokalnym graczem (mówię tutaj o kapitale) i mam nadzieję, że będzie to pozytywny komunikat do rynku – nie tylko wielkie, międzynarodowe koncerny zaczynają dostrzegać potrzebę rozwijania swoich polityk CSR także w kontekście relacji z dostawcami. Firmy lokalne to często dynamicznie rozwijające się spółki, które także przestrzegają możliwie jak najlepszych standardów i odnoszą coraz większy sukces w ramach swoich kategorii. Do tej pory nie otrzymaliśmy sygnałów od naszego środowiska, według których Agata stosowałaby nieuczciwe praktyki w przetargach na usługi komunikacyjne. Tym samym list intencyjny jest naturalnie następnym krokiem, aby potwierdzić intencję i dobrą wolę tego reklamodawcy. – powiedział Paweł Tyszkiewicz, Pełnomocnik Zarządu SKM SAR.
Standardy WFA/EACA, które opisują najlepsze praktyki w procesie przetargowym i stanowią dobry punkt odniesienia w przypadku planowania działań związanych z wyłonieniem dostawcy usług komunikacyjnych. Dokument ten nie narzuca rozwiązań, jest jednak uniwersalny i może być podstawą do dyskusji i analizy działań w zakresie procesów zakupowych związanych z marketingiem.
Agata stała się kolejnym sygnatariuszem Światowych Wskazówek WFA/EACA. SKM SAR podpisało już listy intencyjne m.in. ze spółkami: PKN Orlen, PKO BP, Orange, Velux oraz PLL LOT.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR zostało założone w 1997 r. Organizacja zrzesza firmy, które tworzą efektywną komunikację marketingową, są to obecnie 96 podmioty – agencje full service, domy mediowe, agencje brand design, interaktywne, event marketingowe i ambientowe. Jednym z głównych zadań SKM SAR jest promocja oraz animacja środowiska reklamowego w Polsce oraz tworzenie warunków do wymiany doświadczeń i pomysłów pomiędzy podmiotami działającymi na rynku. Ponadto działalność SKM SAR koncentruje się na tworzeniu, wdrażaniu i popularyzowaniu standardów przetargowych, dobrych praktyk biznesowych, prowadzeniu szkoleń, seminariów i edukowaniu kadr, a także na badaniach rynkowych. Oprócz tego SAR wraz Polską Konfederacją Pracodawców Prywatnych (Związek Mediów i Reklamy) prowadzi lobbing wokół prawa reklamy.

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR jest organizatorem wyznaczających standardy reklamowe konkursów i związanych z nimi wydarzeń: Effie Awards, Innovation AD, KTR i Imagination Day.

Od 1999 r. SKM SAR jest członkiem European Advertising Agencies Association (EAAA), obecnie European Association of Communications Agencies (EACA). Oprócz tego współpracuje z międzynarodowymi stowarzyszeniami reklamy, tj. EACA, IPA, ADC*E. W Polsce SKM SAR jest przedstawicielem międzynarodowego konkursu Cannes Lions oraz kreatywnej platformy medialnej Shots.
www.skmsar.org

MW

Dodane tagi