NEWS

Pierwsze badanie polskiego rynku reklamy DOOH

MyLED – firma integrująca w Polsce cyfrowe nośniki DOOH – rozpoczyna pierwsze w Polsce badanie rynku reklamy digital OOH. Jej wyniki zostaną opublikowane już tej jesieni w szczegółowym raporcie, omawiającym obecną sytuację oraz perspektywę rozwoju cyfrowej reklamy zewnętrznej w Polsce.

Realizacja projektu ma na celu dostarczenie rynkowi analiz na temat efektów jakie reklama digital OOH przynosi reklamodawcom oraz jej wpływu na polskiego odbiorcę. Badanie jest przeprowadzane techniką ankiety internetowej, dostępnej pod tym linkiem: http://www.badaniadooh.pl/

Zaproszenie do wypełnienia odpowiednio przygotowanego kwestionariusza jest wysyłane drogą mailową do wybranych specjalistów. Udział w badaniu może wziąć każda osoba związana zawodowo z branżą reklamową. Główną grupą docelową są pracownicy domów mediowych oraz osoby zarządzające oraz zatrudnione w działach marketingu firm czy też prowadzące własną działalność i samodzielnie koordynujące promowanie swojej marki na rynku.

- Liczne spotkania, które odbywamy w domach mediowych czy u klientów uświadomiły nam, że istnieje potrzeba przeprowadzenia wśród polskich ekspertów takiego badania. Dzięki temu projektowi zyskamy sporą wiedzę i konkretne dane na temat polskiego rynku DOOH, które po opracowaniu, będą przydatne dla całej branży reklamowej. Serdecznie zapraszam wszystkich specjalistów z branży do wypełniania ankiety i włączenia się w nasz projekt - zachęca Grzegorz Śliwa, CEO MyLED.

Promocję raportu wsparły takie firmy jak: Infinity Media, VideoMill, Mint Media, Wydawnictwo Helion oraz patroni medialni: Nowy Marketing, Portal Medialny oraz OOH Magazine.

MyLED jest firmą, która działa w sektorze cyfrowej reklamy zewnętrznej DOOH i stworzyła system online do planowania i zarządzania kampaniami digital OOH. System MyLED integruje ekrany LED zlokalizowane w przestrzeniach miast w sieć Outdoor oraz cyfrowe nośniki instalowane w zamkniętych przestrzeniach publicznych - takich jak supermarkety, placówki medyczne czy galerie handlowe - w sieć Indoor.

Firma planuje w przyszłości kolejne edycje badania, które pozwolą na regularne dostarczanie branży reklamowej wiedzy na temat rozwoju DOOH w Polsce.

Więcej informacji na temat projektu udzieli Paulina Sacha, Creative & PR Manager MyLED: paulina.sacha@myled.pl

MW

 

Dodane tagi