NEWS

Ministerstwo Finansów przedłuża Narodową Loterię Paragonową  

Ministerstwo Finansów postanowiło przedłużyć Loterię Paragonową o sześć miesięcy. Kompleksową obsługą loterii zajmuje się Agencja UNIQUE ONE (lider konsorcjum) wraz partnerem konsorcjum agencją NuOrder, które zostały wybrane w wyniku przetargu.

Narodowa Loteria Paragonowa, projekt edukacyjny Ministerstwa Finansów, który wystartował 1 października 2015 roku, ma na celu uświadomienie Polakom jak ważna jest ich rola w kształtowaniu uczciwego obrotu gospodarczego, a branie paragonów wspiera uczciwych przedsiębiorców i uczciwą konkurencję między nimi.

- Gdy startowała Narodowa Loteria Paragonowa tylko 7 proc. z nas w sytuacji, kiedy nie otrzymywała paragonu – upominała się o niego. Już w pierwszych miesiącach trwania akcji zaobserwowaliśmy pozytywne efekty, liczba ta wzrosła do 31 procent w przypadku towarów, a w przypadku usług do 28 procent (z 5 procent). Ogromne zainteresowanie loterią oraz bardzo pozytywne wyniki tej akcji edukacyjnej zachęciły kierownictwo Ministerstwa Finansów do przedłużenia Narodowej Loterii Paragonowej o sześć miesięcy – mówi Waldemar Grzegorczyk, Rzecznik Prasowy Dyrektor Biura Komunikacji i Promocji w Ministerstwie Finansów.

Agencja UNIQUE ONE, która posiada wieloletnie doświadczenie w organizacji gier losowych o zasięgu ogólnopolskim (przygotowała i zrealizowała loterie między innymi dla Totalizatora Sportowego czy Nestlé Polska www.uniqueone.pl) z powodzeniem kontynuuje prowadzenie loterii dla Ministerstwa Finansów.

Loteria w zeszłym roku wg raportu Google Trends była tematem nr 1 w kategorii „tematy o których się mówiło” W osiągnięciu tego wyniku nie przeszkodził nawet fakt, iż raport dotyczył całego roku a loteria była obecna tylko w 4 kwartale 2015 r. Polacy potrafili w ciągu rekordowego dnia zgłosić 2,5 mln paragonów i zgłosić w jednym tylko miesiącu 17 mln paragonów. Obecnie ilość zgłoszeń (od początku loterii) przekroczyła imponującą ilość 100 mln!     

Dla przypomnienia, mechanizm akcji jest bardzo prosty. Aby wziąć udział w loterii wystarczy zrobić zakupy za minimum 10 zł, odebrać paragon fiskalny i zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl. Należy zachować wszystkie zgłoszone paragony. Co miesiąc będzie odbywają się losowania nagrody I stopnia – samochodu Opel Astra oraz notebooków i tabletów. Co kwartał rozlosowane są nagrody specjalne - Opel Insignia wśród uczestników loterii, którzy dokonali zakupu w branży premiowanej. Branża zmienia się co kwartał, a informacja o aktualnie premiowanej branży znajduje się na stronie loterii. Losowania samochodów będą odbywają się na żywo co miesiąc w TVP3 o godzinie 21.00 a losowania pozostałych nagród są publikowane na stronie loterii.

- Narodowa Loteria Paragonowa Ministerstwa Finansów to ogromne przedsięwzięcie o ogólnopolskim zasięgu z rekordową ilością zgłoszeń. To obecnie największa loteria w Polsce. Już pierwsze tygodnie pokazały, że spotkała się ona z pozytywną reakcją Polaków i dużym zaangażowaniem z ich strony. Jesteśmy dumni, że uczestniczmy w tym projekcie poprzez kompleksową organizację akcji, której  przyświeca tak ważny cel - mówi Grzegorz Bonder, General Manager UNIQUE ONE.

Do zadań Agencji UNIQUE ONE należy przygotowanie i realizacja loterii oraz jej całościowa obsługa. W skład działań wchodziło między innymi zaprojektowanie i wykonanie wirtualnego studia telewizyjnego, prowadzenie losowań na żywo, nagrywanie losowań i symbolicznego wręczania nagród oraz przygotowanie jego przebitek, a także felietonów dołączanych do nagrania losowania, świadczenie telefonicznej usługi Help-desk (infolinia loterii). Ponadto UNIQUE ONE razem z partnerem konsorcjum agencją NuOrder jest odpowiedzialna za zaplanowanie i przeprowadzenie kampanii reklamowej akcji w internecie oraz obsługę kanału dedykowanego akcji w serwisie YouTube oraz przygotowanie strony internetowej loterii.

JK

Dodane tagi