ARTYKUŁ

Już 27 września Kongres Przemysłu Opakowań

Polska Izba Opakowań od 2012 roku co 2 lata organizuje Kongresy Przemysłu Opakowań poświęcone wybranym zagadnieniom interesującym projektantów, producentów i użytkowników opakowań. W tym roku 27 września podczas targów TAROPAK zamierza zająć się tematem „Opakowania w łańcuchu dostaw” – o szczegółach wydarzenia mówi Wacław Wasiak, Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kongresu i dyrektor Polskiej Izby Opakowań.

Polska Izba Opakowań organizuje w tym roku trzeci już, w okresie ostatnich 6 lat, Kongres Przemysłu Opakowań. Co jest celem tego rodzaju wydarzeń i dlaczego nadaje się im rangę kongresu?

Wacław Wasiak: Celem tych wydarzeń jest zwrócenie uwagi na najbardziej istotne dla branży opakowań problemy w danym okresie czasu. Zresztą nie tylko dla branży, ale w równym stopniu dla użytkowników opakowań, a więc rynku opakowań. Właśnie znaczenie dla gospodarki i społeczeństwa spraw będących tematem obrad decyduje o randze nadawanej tego rodzaju spotkaniu.

W każdym przypadku, a dotyczy to zarówno I-go; II-go jak i najbliższego Kongresu, jest dokonanie oceny stanu przemysłu opakowań, kierunków i warunków dalszego rozwoju, mając na uwadze zaspokojenie potrzeb gospodarki i społeczeństwa (ściślej rynku) na bezpieczne i przyjazne użytkownikom opakowania. Ten temat był wiodącym dla I-go Kongresu (2012 r.). W 2014 roku tematem kongresowych obrad było dostosowywanie opakowań do nowych produktów. Co wyrażało się w haśle „Innowacyjne opakowania dla innowacyjnych produktów”. Kongresowa debata pozwoliła na określenie wyzwań jakie formułuje rynek wobec opakowań.

Tegoroczny Kongres, z wiodącym tematem „Opakowania w łańcuchu dostaw” ma na celu ukazanie roli opakowania jako ważnego czynnika (elementu) decydującego o bezpieczeństwie wyrobu w drodze od jego producenta do końcowego użytkownika (klienta, konsumenta).

Dlaczego organizatorzy uznali ten temat za zasługujący na kongresową debatę?

O wyborze tego tematu zadecydowało znaczenie łańcucha dostaw, jako potencjalnego generatora strat powstających w produktach w trakcie ich drogi od producenta do konsumenta. Jest kilka newralgicznych miejsc sprzyjających powstawaniu strat w całym procesie logistycznym. Należą do nich: pakowanie produktu do opakowania; magazynowanie; transport; rozpakowywanie. We wszystkich stadiach tego procesu uczestniczy opakowanie. Od jego dostosowania do technologii (sposobu) pakowania zależy czy nie będzie strat produktu. Operacje magazynowania wymagają odpowiedniego postępowania z opakowaniem. W transporcie produktu do magazynu, sklepu i do konsumenta istnieje wiele sytuacji krytycznych, w których opakowanie może ulec uszkodzeniu, a w rezultacie dojdzie do strat produktu.

Z analiz dokonanych w Izbie wynika, iż straty spowodowane niewłaściwym pakowaniem, magazynowaniem i transportem mogą sięgać 20-25% wartości wyprodukowanego towaru. To bardzo niepokojący wskaźnik. Prawie połowa tych strat powstaje z winy wadliwego pakowania i wadliwych opakowań. Druga połowa – z winy złego magazynowania i transportu. Z różnych powodów nie stać nawet silnej gospodarki na takie straty. Stąd warto i trzeba doskonalić łańcuch dostaw, a w tym także opakowania. I temu celowy poświęcony będzie tegoroczny Kongres Przemysłu Opakowań.

Wymieniona przez Pana skala strat jest wysoce niepokojąca. Czy na pewno mamy do czynienia z takim wskaźnikiem?

Ocenę tę potwierdzają autorzy książki „Technika Pakowania (wyd. polskie PWN, 2014 r.) Anna i Henry Emblemowie. A oto stosowny cytat: „wg raportu Pira International straty powodowane uszkodzeniami w europejskich łańcuchach dostaw rynku produktów szybkorotujących (FMCG) kosztowały przemysł ok. 3,5 mld euro każdego roku. Dodatkowo traci się do 3 proc. żywności z uwagi na zepsucie, zanim trafi do konsumenta. w przypadku owoców i warzyw dystrybuowanych luzem taka strata może sięgać nawet 25% zgodnie z tym co pokazują badania branży detalicznej”. I dalej: „Podejmowanie takich działań, jak >przeglądy łańcucha dostaw< służących identyfikacji miejsc, w których starty te powstają, jest pierwszym krokiem do ich wyeliminowania”.

Również opinie ekspertów z innych krajów potwierdzają tę opinię. Warto zatem spojrzeć na łańcuch dostaw od tej strony. To nie jest pojedynczy byt. Łańcuch dostaw jest serią postępujących sekwencyjnie procesów i operacji, których „zarządcy” widzą opakowania od innej strony. Niejako w innym świetle. Chodzi zatem o ukazanie tych innych „podejść”, aby lepiej zrozumieć logikę łańcucha dostaw i miejsca oraz roli opakowania w tym łańcuchu. I w ten sposób – tak myślę – udało mi się uzasadnić trafność i potrzebę wyboru wiodącego tematu Kongresu.

Rzeczywiście jest to zagadnienie o szerszym charakterze. Dotyczy większego grona interesariuszy. Zatem kogo Pan widzi w kongresowym audytorium?

To bardzo dobre pytanie. Otóż rad będę jeśli wśród uczestników Kongresu znajdą się: projektanci i producenci opakowań; projektanci systemów i środków pakowania; projektanci i realizatorzy procesów logistycznych; pracownicy centrów logistycznych i magazynów; dystrybutorzy i przedstawiciele sieci handlowych oraz pracownicy sklepów. Liczę także na obecność producentów pakowanych produktów. Warto bowiem, aby zdali sobie sprawę z drogi jaka czeka produkt w opakowaniu, do konsumenta. W jakich warunkach produkt pokona tę drogę?. Chodzi o to, aby posiadając tę wiedzę zamówił odpowiednie opakowanie. Bowiem za straty powstałe w całym łańcuchu, w pierwszej kolejności odpowiada wytwórca produktu. Tylko w sytuacji kiedy potrafi jednoznacznie wskazać winnego powstałej straty, może go obciążyć konsekwencjami.

***

Kongres stanowić będzie główne wydarzenie jubileuszowej, 30. edycji Międzynarodowych Targów Techniki Pakowania i Etykietowania TAROPAK oraz pierwszej edycji Targów Logistyki, Magazynowania i Transportu LOGIPAK.

W Kongresie zapowiedziało udział ok. 150 uczestników reprezentujących firmy i instytucje – interesariuszy łańcuchów dostaw. W trakcie Kongresu zaprezentowanych będzie ok. 20 referatów w ramach sesji tematycznych oraz ok. 10 wystąpień w trakcie sesji plenarnej. Podsumowaniu obrad i ocenie rezultatów poświęcona będzie ceremonia zamknięcia Kongresu, w trakcie której ogłoszone będą nominacje do tytułów zasłużonych dla przemysłu opakowań oraz wręczone nagrody i wyróżnienia dla laureatów konkursu PakStar.

Dogodną okoliczność do nawiązania kontaktów i wymiany doświadczeń stanowić będzie wieczorna Gala z okazji Kongresu oraz 30. edycji Targów TAROPAK.

Szczegółowy program Kongresu: TUTAJ

OOH magazine jest patronem medialnym wydarzenia.

www.pio.org.pl

www.cobro.org.pl

www.taropak.com.pl

JK

Dodane tagi