NEWS

Podsumowanie II dnia EKMŚP

Drugi dzień VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Katowicach upłynął pod znakiem: nowoczesnych technologii w służbie biznesu, rozwoju metropolii i miast, szans, wyzwań stojących przed przedsiębiorstwami. Kilka tysięcy uczestników Kongresu spotkało się m.in. z Adamem Bodnarem, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Michałem Wójcikiem, Wiceministrem Sprawiedliwości, kilkunastoma prezydentami miast czy przedstawicielami Komisji Europejskiej. Na zakończenie obrad zostało podpisane wyjątkowe porozumienie o współpracy między Województwem Śląskim i Stanem Nevada.

Czemu warto wyjść z tzw. szarej strefy? Jak kreować wizerunek swojej firmy w Internecie? Na czym polegają idee smart city i sharing economy? Czym powinno charakteryzować się miasto po rewitalizacji? Jakie są tajniki współczesnej komunikacji? Jaki jest przepis na sukces Jarosława Kuźniara, Roberta Makłowicza i Tomasza Koniora? M.in. na te pytania szukali dziś odpowiedzi uczestnicy VI Europejskiego Kongresu MŚP. Cykl spotkań panelowych uzupełniły: Akademia Finansowania MŚP oraz Akademia Mody i Dizajnu. Drugi dzień był prawdziwą platformą wymiany doświadczeń z różnych dziedzin biznesu.

XXVIII uroczysta sesja Sejmiku Województwa Śląskiego

Tematem XXVIII uroczystej sesji Sejmiku Województwa Śląskiego, która odbyła się w trakcie Kongresu, były inteligentne specjalizacje regionów. Głównym punktem było podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia oświadczenia dotyczącego działań na rzecz wspierania i kreowania innowacji. Ważną częścią programu było wręczenie Odznak Honorowych za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Po zakończeniu sesji Sejmiku Województwa Śląskiego zostało podpisane porozumienie o współpracy i rozwoju przyjaznych stosunków pomiędzy Województwem Śląskim a Stanem Nevada. Pod porozumieniem swoje podpisy złożyli Aleksandra Skowronek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego oraz Kristopher Sanchez, Dyrektor Współpracy Międzynarodowej w biurze Gubernatora Stanu Nevada.

Gośćmi specjalnymi uroczystej sesji byli: Janusz Steinhoff, Przewodniczący Rady Krajowej Izby Gospodarczej oraz Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Wiceprezes Rady Ministrów w latach 2000-2001, Minister Gospodarki w latach 1997-2001; Małgorzata Szczepańska, Dyrektor Departamentu Innowacji w Ministerstwie Rozwoju; Goran Pauk, Żupan Żupanii Szybenicko-Knińskiej; Günther Horzetzky, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki, Energii i Przemysłu Nadrenii Północnej Westfalii; Tadeusz Donocik, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, Przewodniczący Rady Programowo-Organizacyjnej VI Europejskiego Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Dlaczego warto wyjść z szarej strefy?

Szara strefa ma dwa główne oblicza: z jednej strony są to nieuczciwi przedsiębiorcy, którzy chcą uniknąć podatków na rzecz Skarbu Państwa, z drugiej zaś mali przedsiębiorcy, nieradzący sobie z obciążeniami związanymi z prowadzeniem ich działalności – mówił Michał Wójcik, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości. Pod taką opinią podpisali się także inni eksperci biorący udział w dyskusji, m.in: Jakub Binkowski, Sekretarz Związku Przedsiębiorców i Pracodawców; Sławomir Grzelczak, Prezes Zarządu BIG Info Monitor; prof. dr hab. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego; dr Marek Rozkrut, Główny Ekonomista EY oraz Szef Zespołu Analiz Ekonomicznych EY. Jako rozwiązanie problemu szarej strefy, której wielkość wystarczyłaby na pokrycie dziury budżetowej, eksperci proponowali uszczelnienie systemu, mające na celu powstrzymanie praktyk nieuczciwych przedsiębiorców, a także takie nowelizacje przepisów, które pozwolą na dostosowanie systemu podatkowego do możliwości małych firm.

Przepisy na sukces Jarosława Kuźniara, Roberta Makłowicza i Tomasza Koniora

Pasja + Biznes = Sukces? Według ekspertów jak najbardziej tak. Robert Makłowicz podpowiadał uczestnikom panelu, że w każdej pasji niezbędna jest także edukacja. Jarosław Kuźniar wspomniał, że w nowoczesnej przestrzeni biznesowej konieczne jest spotkanie „serca i rozumu”. Sekrety sukcesu zdradzili także: Jolanta Kleser, Właścicielka Pracowni Smaku w Katowicach, uczestniczka MasterChef Polska; Tomasz Konior, architekt, Właściciel Konior Studio. Dyskusję moderował Krzysztof Rzyman, Youtuber, dziennikarz ekonomiczny.

Sharing economy w Polsce, Europie i na świecie

Jednym z najważniejszych wątków tegorocznego spotkania młodych przedsiębiorców na EKMŚP jest ekonomia współdzielenia. Eksperci panelu Sharing economy w Polsce, Europie i na świecie debatowali czy to zjawisko stanowi zagrożenie dla wielu zawodów, czy wręcz przeciwnie – jest szansą na aktywizację bądź zmianę dotychczasowej pracy. W opinii Bartosza Kwiatkowskiego, Public Policy Manager w PwC Polska sharing economy dla gospodarki narodowej to zdecydowanie dobre rozwiązanie. Choć dla niektórych osób, przedsiębiorców mogą być zagrożeniem. Dobrym przykładem może być baza noclegowa, która wzrasta dzięki sharing economy. Jeszcze w 2012 roku podczas EURO w Polsce pojawiały się opinie, że w naszym kraju jest za mała liczba miejsc w cenach budżetowych. Teraz już nie ma tego problemu, bo tę lukę wypełniły prywatne pokoje, mieszkania. Dzięki rozwiązaniom takim jak Uber wzrosła dostępność transportu w miejscach gdzie brakowało taksówek. Choć oczywiście dla taksówkarzy to może być zagrożenie, wskazywał Kwiatkowski. Sesja została zorganizowana przez YES for Europe – Europejską Konfederację Młodych Przedsiębiorców oraz Forum Młodych Przedsiębiorców Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach. Panel odbywał się w ramach ścieżki: YES SUMMIT - Young Entrepreneurs & Startups Summit 2016.

Miasto od nowa. Jak dobrze przeprowadzić rewitalizację?

Choć każde miasto rządzi się nieco innymi prawami, wniosek płynący z dyskusji panelowej "Miasta od nowa. Rewitalizacja. Szanse i wyzwania" jest jeden - każde miasto powinno się zmieniać w porozumieniu z mieszkańcami. Konieczność tę podkreślali właściwie wszyscy uczestnicy panelu: Damian Bartyla, Prezydent Miasta Bytom; Marcin Bazylak, I Zastępca Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza; Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice; Tomasz Konior, Właściciel Konior Studio, architekt; Dawid Kostempski, Prezydent Miasta Świętochłowice; Andrzej Kotala, Prezydent Miasta Chorzów; Piotr Kuczera, Prezydent Miasta Rybnik i Hanna Zdanowska, Prezydent Miasta Łódź. Waldemar Bojarun, Wiceprezydent Miasta Katowice, które jest gospodarzem Kongresu podkreślał: Katowice wyprzedziły ustawę o rewitalizacji. Byliśmy postrzegani jak miasto węgla i stali. Teraz zdefiniowaliśmy nowe miasto – oparliśmy proces rewitalizacji o dwa aspekty: inwestycji i mieszkańców. Śmiała wizja zmiany wizerunku Katowic została zrealizowana w dużej mierze dzięki aktywności społecznej.

Franczyza - sprawdzony sposób na pierwszy biznes

Zagadnienia poruszane podczas panelu dotyczyły rynku franczyzy w Polsce, podstawowych zasad prowadzenia biznesu we franczyzie, a także licencji, umów i pakietów franczyzowych. Dodatkowo eksperci radzili jak przetrwać dwa pierwsze lata na rynku, na podstawie przykładów udanej współpracy. Grzegorz Morawski, ekspert Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Członek Zarządu PROFIT System przekonywał, że lepiej poświęcić trochę czasu i wysiłku na planowanie, niż dużo energii i pieniędzy wskutek działania bez planu: Franczyzobiorca musi mieć świadomość w co inwestuje i na co idą inwestowane pieniądze. Wszystkie warunki zależą od zawieranej umowy. Franczyza to modny rynek, jednak trzeba na nią uważać. Morawskiemu w dyskusji towarzyszyli: Aneta Dąbrowska, Partnerka Banku Zachodniego BZWBK; Dariusz Dobrucki, Franczyzobiorca Mrs. Sporty, Bogumił Jankiewicz, Współzałożyciel i Członek Zarządu Bobby Burger; Marek Lipka, Członek Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzdawców, Dyrektor Działu Franczyzy Carrefour Polska; Damian Ozga, Członek Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Prezes Zarządu My Travel; Beata Radek, Dyrektor ds. Rozwoju w Grupie Polskie Składy Budowlane S.A.; Michał Skubiszewski, Pełnomocnik Zarządu Polskiej Organizacji Franczyzodawców; Maksymilian Wudecki, Doradca we franczyzie ds. prawnych PROFIT System. Dyskusję moderował Grzegorz Morawski, ekspert Polskiej Organizacji Franczyzodawców, Członek Zarządu PROFIT System.

Szanse i wyzwania dla firm MŚP na europejskim rynku jednolitym

Dyskusja podczas panelu skupiła się wokół wspólnego rynku cyfrowego. Prelegenci dyskutowali na temat możliwości wdrożenia wspólnego i otwartego rynku usług Unii Europejskiej oraz aspektów prawnych i gospodarczych tego rozwiązania. Europa to ogromny rynek konsumencki, którego nie wykorzystujemy. Z drugiej strony nie powinniśmy pozwolić krajom takim jak Chiny na zalew naszego rynku produktami niskiej jakości - mówił David Caro, Prezes Zarządu European Small Business Alliance. Cyprian Marcisz, Prezes Zarządu Firmy Sant-Tech dodał, iż bardzo istotne jest budowanie marki „Polska” - Moje produkty z automatu oceniane są niżej niż np. te z Niemiec i z tego też powodu muszą być tańsze. Wśród ekspertów znalazła się także Ewa Kubel, Dyrektor SBICO, Członek Zarządu European Small Business Alliance, a całość moderował Dariusz Piłatowicz, Przewodniczący Rady Programowej, SBICO (Small Business International Cooperation Office).

Urząd Pracy jako znaczący partner i koordynator lokalnego rynku pracy

Obszar Śląska przeszedł na przestrzeni ostatnich 20 lat ogromną przemianę. Z rejonu wybitnie związanego z przemysłem ciężkim do zagłębia nowoczesnego przemysłu specjalistycznego oraz nowych technologii. Niestety część pracowników nie nadążyła za zmianami na rynku pracy. Powodów tego rozwarstwienia pomiędzy kompetencjami pracowników a rynkiem pracy, zwłaszcza wśród rzemieślników jest wiele. Jednym z nich jest zdaniem ekspertów zaniedbanie systemu szkolnictwa zawodowego, które powinno się odbudować na wzór niemiecki lub francuski. Istotną rolę w procesie kształtowania i moderowania rynku pracy spełnia Urząd Pracy. Stanisław Szwed, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej podkreślał, że urzędy pracy powinny zyskać daleko idącą samodzielność, co jest planem ministerstwa. Kierowanie pracą tych jednostek ze stolicy uniemożliwia precyzyjne rozpoznawanie potrzeb regionalnych. Sekretarz Stanu podkreślił również, iż istotny jest proces nauczania, przygotowania młodzieży do pełnienia swojej roli na rynku pracy. Tu najważniejsze jest budowanie relacji na linii szkolnictwo – przedsiębiorcy.

TTIP – dowiedz się więcej! TTIP a małe i średnie przedsiębiorstwa

W Unii Europejskiej i w USA jest kilkadziesiąt milionów małych i średnich przedsiębiorstw, a tylko niewielki procent z nich podejmuje współpracę transatlantycką. Zdaniem Sonnet Frisbie, Specjalistki ds. Handlu i Inwestycji Ambasady Stanów Zjednoczonych w Warszawie te liczby pokazują ogromny potencjał jaki stoi przed firmami po obu stronach Atlantyku. W jej opinii jeśli TTIP nie zostanie podpisane, to współpraca nie zniknie, nie będzie gorsza. Patrick Meinhard, Członek Zarządu Niemieckiej Federacji Małych i Średnich Przedsiębiorstw – BVMW podkreślał, że już na początku negocjacji zrobiono poważny błąd, nie zapraszając do negocjacji małych i średnich przedsiębiorców – Pierwsza możliwość, kiedy w parlamencie mogliśmy zabrać głos była 2,5 roku po rozpoczęciu negocjacji – mówił Minhard. Jego zdaniem może to być poważny problem do pokonania na drodze do akceptacji porozumienia TTIP.

Michał Kobosko, Dyrektor Biura Atlantic Council Polska, zwracał uwagę, że często podnosi się argument, jakoby przyjęcie TTIP miało spowodować obniżenie standardów dotyczących różnych produktów czy usług w Unii Europejskiej. Jednak żadnej ze stron nie zależy na tym. Przypomniał wypowiedziane kilka dni temu słowa Johna Kerry’ego, sekretarza stanu Stanów Zjednoczonych, że nie ma mowy o obniżeniu standardów po żadnej ze stron, inaczej porozumienie nie wejdzie w życie.

Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu

Czym jest przedsiębiorczość społeczna? Czy podmiotom ekonomii społecznej bliżej jest do filantropii czy do biznesu? Jaką formę mogą przyjmować relacje przedsiębiorstw społecznych z sektorem prywatnym? Jakie korzyści dla przedsiębiorstw mogą wynikać ze współpracy z podmiotami ekonomii społecznej? M.in. na te pytania szukali odpowiedzi uczestnicy panelu Biznes – mały, średni, społeczny. Miejsce ekonomii społecznej w świecie biznesu.

Zdaniem Mariusza Andrukiewicza, Prezesa Fundacji Rozwoju Przedsiębiorczości Społecznej „Być razem” z Cieszyna, przedsiębiorstwo społeczne jest jednym z najtrudniejszych do prowadzenia, ponieważ zatrudnia osoby, który nikt nie chce przyjąć: osoby pokrzywdzone, z niepełnosprawnością, chore. Musi być organizowane na innych warunkach; co więcej powinno umiejętnie łączyć umiejętności społeczne z ekonomicznymi.

Tadeusz Durczok, Prezes Stowarzyszenia Współpracy Regionalnej, podawał przykłady rozwiązań w innych krajach. W Hiszpanii social economy bardzo dobrze się rozwija. Np. w Katalonii w każdym przetargu można otrzymać dodatkowe punkty kiedy spełnione będą cele społeczne (w zakresie zatrudnienia 2-3% osób). W Austrii przedsiębiorstwo społeczne musi w ciągu roku doprowadzić do tego, aby osoby zostały wprowadzone na rynek pracy. Średni okres przebywania w takich organizacjach to pół roku.

 

Już dziś, 12 października, ostatni dzień VI Europejskiego Kongresu MŚP. Najciekawsze sesje to m.in.: Akademia Marketingu i Sprzedaży, Białoruś – wrota do Euroazjatyckiej Unii Gospodarczej, Jak zadbać o bezpieczeństwo biznesu, Firmy rodzinne, Szkolnictwo zawodowe – zawody przyszłości, Rynek farmaceutyczny oraz warsztaty prowadzone przez Facebook.

 

Wydarzenie odbywa się pod Wysokim Patronatem Parlamentu Europejskiego.

Organizator: Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach

Gospodarz: Miasto Katowice

Współgospodarze: Wojewoda Śląski, Województwo Śląskie, Województwo Małopolskie, Metropolia Silesia

Główny Partner Merytoryczny: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Partnerzy Merytoryczni: Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych S.A., Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Small Business International Cooperation Office, Rewipromien

OOH magazine jest patronem medialnym wydarzenia.

JK

Dodane tagi