ARTYKUŁ

Trzeci kwartał reklamy OOH w Polsce - lepiej o 3,8 % w stosunku do 2015 r.

Trzeci kwartał reklamy OOH w Polsce - lepiej o 3,8 % w stosunku do 2015 r.

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przedstawiła informację dotyczącą wielkości rynku OOH. W Polsce w trzecim kwartale 2016 roku. Dane zostały przygotowane we współpracy IGRZ i Domu Mediowego Starlink (Starcom Mediavest Group).

Reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH

Q3 OOH 2016. Estymowana wielkość sprzedaży reklamy OOH (łącznie reklama zewnętrzna, reklama tranzytowa i reklama DOOH) zamknęła się kwotą w wysokości ponad 117,5 Mio PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w trzecim kwartale 2015 roku o 3,8 %.

 

Q1-3 OOH 2015

Q3 OOH 2015

Q3 OOH 2016

Q1-3 OOH 2016

339,2 Mio

113,2 Mio

117,5 Mio

355,2 Mio

 

Q1-3 OOH 2016. Dla trzech kwartałów 2016 roku estymowana wielkość sprzedaży reklamy OOH zamknęła się kwotą w wysokości ponad 355,2 Mio PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w pierwszych trzech kwartałach 2015 roku o 4,7%.

Zgodnie z ostatnimi raportami (raportem rocznym 2015 i raportami kwartalnymi 2016) IGRZ wygenerowano dane o wielkości sprzedaży także największych firm regionalnych oraz zajmujących się reklamą wielkoformatową. Biorąc pod uwagę te dane Izba szacuje wielkość sprzedaży całego rynku w trzecim kwartale roku 2016 na kwotę ponad 128,1 Mio PLN, a w trzech kwartałach 2016 roku na kwotę ponad 401,8 Mio PLN.

Główne dla reklamy OOH sektory: "handel", "telekomunikacja", "żywność", „media”, przyniosły w trzecim kwartale 2016 roku 53,5% przychodów (wobec blisko 60% w pierwszym kwartale i 51% w drugim kwartale 2016). Charakterystycznym dla trzeciego kwartału roku (miesiące letnie) są większe aniżeli w pozostałych okresach wydatki w sektorach „napoje i alkohole” oraz „czas wolny”.

Q3 OOH 2016 SEKTOR

 

HANDEL

21,5%

MEDIA

14,0%

NAPOJE I ALKOHOLE

11,4%

CZAS WOLNY

10,0%

TELEKOMUNIKACJA

9,7%

POZOSTAŁE SEKTORY

33,4%

 

REKLAMA TRANZYTOWA. Głównymi graczami na polskim rynku i zdecydowanymi liderami są w zakresie reklamy tranzytowej firmy: AMS S.A. oraz Business Consulting. Tą formą reklamy zajmują się także firmy Synergic i Clear Channel Poland, a także lokalne przedsiębiorstwa autobusowe i tramwajowe w największych miastach. Wielkość sprzedaży podawana jest łącznie dla działań i akcji reklamowych wykorzystujących zewnętrzne powierzchnie, jak i wnętrza taboru komunikacji miejskiej. W informacji o wielkości sprzedaży w zakresie reklamy tranzytowej brak danych firmy Synergic.

Q3 + Q1-3 2016 TRANZYT. W trzecim kwartale 2016 roku wielkość sprzedaży wyniosła sumę w wysokości ponad 6,5 Mio PLN i była dla tej samej bazy firm wyższa aniżeli w trzecim kwartale 2015 roku o 14%. Trzy kwartały 2016 roku TRANZYT zamknął kwotą sprzedaży w wysokości 20,3 Mio PLN, wyższą o 18% w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego.

Q1-3 2016 DOOH. Liderem rynku DOOH jest niezmiennie Screen Network, który wdraża w życie nowe przedsięwzięcia tak w zakresie sprzedaży, jak i dostępnych powierzchni. Estymowana wielkość sprzedaży w tym segmencie wyniosła dla całości rynku DOOH w trzech kwartałach 2016 kwotę w wysokości ponad 16,9 Mio PLN.

- Rynek reklamy OOH utrzymuje od początku roku dynamikę wzrostu na poziomie bliskim 5 procent. Zgodnie z naszymi prognozami. Wbrew zakrojonej na szeroką skalę „walki” z systemowymi nośnikami reklamy w niektórych miastach, zwłaszcza w Warszawie. Dla przedsiębiorców z branży taka sytuacja pozostaje niezrozumiała. Preferuje bowiem bylejakość i geszefciarstwo, z którymi urzędnicy miejscy jakoś „nie chcą walczyć”. Gorsze wypiera lepsze. Dlatego profesjonalne firmy wykazują czym naprawdę jest profesjonalizm. Inwestują w jakość nośników i nowoczesne rozwiązania dotyczące wykorzystania powierzchni ekspozycyjnych. Gwarantują skuteczność. Reklama OOH rozwija się szybko w krajach o wysokim stopniu akceptacji dla przedsiębiorczości i nowoczesnych rozwiązań technicznych. Takiej akceptacji nadal brakuje w naszym kraju. Chociaż staramy się to zmieniać - komentuje wyniki Lech Kaczoń, prezes IGRZ.

Świat reklamy OOH ucieka nam w szybkim tempie. Przemysłowe i gospodarcze potęgi europejskie: państwa skandynawskie, Wielka Brytania, Francja, Szwajcaria, zmieniają przestrzeń publiczną wykorzystując nowoczesne technologie. - Na przykład władze Londynu postanowiły, że w szeroko pojmowanym centrum miasta do końca 2018 roku funkcjonować mają wyłącznie (podkreślmy: wyłącznie) nowoczesne, elektroniczne nośniki reklamy. Władze polskich miast tkwią pod tym względem w końcu lat osiemdziesiątych poprzedniego stulecia. Nie znają lub nie chcą poznać nowoczesnych technologii. Uważają, że rynek wytwarza nadal „oślepiające, ostro święcące ekrany”. To fałszywy obraz dzisiejszych elektronicznych produktów. Poświęcimy im więcej miejsca w raporcie rocznym IGRZ. Pokażemy, że nowoczesne elektroniczne nośniki reklamy są przyjazne środowisku, ludziom, a zwłaszcza zurbanizowanej przestrzeni publicznej - dodaje Lech Kaczoń. -  Reklama OOH pozostaje wśród wszystkich mediów najbardziej efektywną formą reklamy. Łatwo integruje się w sieci nośników przenośnych, osobistych, korzystnie wpływa na rozwój Internetu, sprzyja coraz lepszemu pojmowaniu otaczającej nas rzeczywistości. Warto to zrozumieć lub starać się zrozumieć. Wiemy, że jest to trudne. Ale warto podjąć taki wysiłek. Inaczej nigdy nie staniemy się nowoczesnym państwem na miarę XXI wieku.

IGRZ prognozuje wzrost 2016 na poziomie pięciu procent w stosunku do ubiegłego roku. Prognoza krótkoterminowa jest pozytywna. Warunki makroekonomiczne  w dalszej perspektywie będą jednak niekorzystne. Rok 2017 będzie przełomowym i doprowadzi do zmian strukturalnych na rynku OOH, oznaczającym finalny etap jego konsolidacji. Ewentualne uchwały reklamowe w największych miastach (o ile w ogóle wejdą w życie) mogą spowodować niepokoje społeczne na rynku i jego osłabienie. Szczegółowe analizy sytuacji i dalsze perspektywy opisane zostaną w raporcie rocznym IGRZ.

Więcej: www.igrz.com.pl

KL

Dodane tagi