NEWS

Zakończył się VI Kongres Innowacyjnego Marketingu w Samorządach

Jak prowadzić skuteczną promocję regionów? Do czego służą badania marketingowe przy budowaniu strategii rozwoju? Odpowiedzi na te pytania poznali uczestnicy VI Kongresu Innowacyjnego Marketingu w Samorządach. W konferencji, która odbyła się w dniach 17-18 listopada w Hotelu Rzeszów, wzięło udział ponad 180 osób.

Tematem przewodnim tegorocznego spotkania przeznaczonego dla samorządowców, instytucji oraz firm współpracujących w zakresie promocji z samorządami była problematyka badań. Jak mówi dr hab. Dariusz Tworzydło, prezes zarządu Exacto sp. z o.o., najważniejszym celem konferencji jest edukacja. – W tym roku skupiliśmy się na badaniach marketingowych i ich wykorzystaniu w procesie budowania i wdrażania strategii promocji i rozwoju. Zanim bowiem samorząd, firma czy instytucja rozpoczną jakiekolwiek działania marketingowe, konieczne jest poznanie i analiza sytuacji wyjściowej, dokładna charakterystyka grup docelowych, konkurencji oraz własnych potrzeb. O tym mówiliśmy podczas Kongresu.

Niezbędność badań przy skutecznej promocji

Uczestnicy konferencji wspólnie analizowali wyzwania, przed jakimi stoją samorządowcy w obliczu marketingu miejsc. Eksperci zgodnie twierdzą, że badania marketingowe są warunkiem stworzenia skutecznej strategii promocyjnej, ponieważ musi być ona na nich oparta. Dzięki wystąpieniu dr Anny Miotk, Dyrektor  ds. komunikacji PBI Sp. z o.o., uczestnicy mogli poznać zasady dobrego pomiaru działań komunikacyjnych, wśród których trzeba wymienić wybór kanałów komunikacji, wyznaczenie mierzalnych celów, optymalizacja i samo dokonanie pomiaru.

Maciej Łaski, Dyrektor Departamentu Promocji i Współpracy Zagranicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiegopodkreślał, że przeciętny internauta na reklamę graficzną poświęca jedną sekundę swojego czasu, a na video lub blog dwie minuty. Właśnie dlatego skutecznym sposobem promocji jest korzystanie z pomocy influencerów i blogerów. Krzysztof Zajączkowski z Departamentu Promocji i Współpracy Gospodarczej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego na przykładzie otwarcia Muzeum Ulmów w Markowej mówił o promocji regionu poprzez organizację lokalnego wydarzenia o zasięgu globalnym. Szerokie spektrum pozytywnych stron promocji miasta poprzez wydarzenia sportowe przedstawił z kolei Kamil Czyż, zastępca dyrektora Wydziału Promocji i Współpracy Międzynarodowej Urzędu Miasta Rzeszowa.

Kolejny Kongres zakończony sukcesem

Liczba uczestników oraz zainteresowanie Kongresem świadczą, że konferencja była potrzebna. W czternastu prelekcjach oraz dwóch blokach warsztatowych łącznie wzięło udział ponad 180 osób. W czasie spotkania, podobnie jak w ubiegłym roku, przyznano również nagrody „Cyfrowy Samorząd 2016”. Pierwsze miejsce zajęła Gmina Wielopole Skrzyńskie. Na drugim miejscu uplasowała się Gmina Miasta Sanoka, a statuetkę za miejsce trzecie odebrali przedstawiciele Powiatu Ropczycko-Sędziszowskiego.

Partnerami strategicznymi Kongresu są Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego,Urząd Miasta RzeszowaStowarzyszenie Informatyka Podkarpacka. Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli Dawid Lasek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki, oraz Prezes Polskiej Organizacji Turystycznej.

OOH magazine był patronem medialnym wydarzenia.

MW

Dodane tagi