NEWS

Cityboard Media przeszkoli studentów Uniwersytetu SWPS

Cityboard Media będzie jednym z wykonawców projektu „Rozwój u studentów i studentek kierunku psychologia oraz filologia angielska kompetencji oczekiwanych przez pracodawców”. W jego ramach firma przeszkoli studentów psychologii Uniwersytetu SWPS.

Wykonawca został wyłoniony w ramach procedury zapytania ofertowego. Projekt jest adresowany do studentów ostatnich lat studiów. Uczelnia chce, aby jej absolwenci byli jak najlepiej przygotowani do szukania swojej szansy na rynku zawodowym.

Zależało nam, aby wykonawcą w tym projekcie była firma, która ma ugruntowaną pozycję na rynku, duże doświadczenie w branży medialnej i która może zarówno wykorzystać wiedzę studentów, jak i przygotować ich do poruszania się na nowoczesnym rynku pracy– mówi prof. Andrzej Falkowski, koordynator naukowy projektu.

W zadaniach realizowanych przez Cityboard Media udział weźmie 15 studentów psychologii. Projekt jest podzielony na zadania projektowe i wizyty studyjne.

– Podczas warsztatów studenci zapoznają się z praktycznym zastosowaniem metod Customer Experience Management, Customer Feedback Management oraz Interactive Customer Evaluation, rolą outdooru w komunikacji marketingowej oraz wykorzystaniem nowych technologii w komunikacji marketingowej. Postaramy się przybliżyć studentom wiedzę z zakresu kreacji plakatu wielkoformatowego, czy planowania kampanii reklamowej – mówi Marcin Wojda, Dyrektor Sprzedaży Cityboard Media, który z ramienia firmy będzie realizował projekt.

Drugi moduł, czyli zadania projektowe, to okazja dla studentów, aby w grupach przygotować między innymi narzędzia badawcze. Na koniec projektu każdy ze studentów otrzyma indywidualną ocenę opisową swojej pracy.

Program jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

JK

 

Dodane tagi