NEWS

Forum Innovation 2017

Ruszyły zapisy do tegorocznej edycji konkursu  w ramach Innovation 2017.  KONKURS  skierowany jest do trzech grup:  szeroko pojętego biznesu;  agencji marketingowych i domów mediowych; oraz agencji badawczych i mediów.

Uczestnicy konkursu mają do wyboru trzy kategorie:

1. Innowacyjny biznes – zgłaszając nowatorskie koncepcje, których wartość wynika z eliminacji barier lub wykorzystywaniu synergii.

2. Innowacyjne doświadczenie – nowatorskie pomysły na doświadczenia wzmacniające więź ludzi z markami.

3. Innowacyjne media – gdzie można zgłaszać sposoby dotarcia do właściwych ludzi, we właściwym miejscu, i o właściwym czasie.

Termin zgłoszeń do konkursu upływa 10.03.2017.  Rozstrzygniecie konkursu i rozdanie nagród odbędzie się 23 kwietnia podczas pierwszego dnia Forum Innovation 2017.  

W ramach Innovation 2017  został również przygotowany PROGRAM MENTORINGOWY dla firm startup-owych, które stają się integralną częścią branży kreatywnej i marketingowej, a potrzebują wsparcia aby w pełni rozwinąć swój potencjał.  Program ma na celu dostarczanie wiedzy merytorycznej oraz dzielenie się ekspertów z branży komunikacji marketingowej swoją wiedzą i  doświadczeniem. Do programu  zostanie przyjętych 20 wyselekcjonowanych startupów, które mogą świadczyć usługi w szeroko pojętej branży marketingowej.

Etapy Programu:

  •        Zgłoszenia w dniach: 16.01.2017 – 28.02.2017
  •        Wybór online w dniach: 02.03 -05.03.2017
  •        Finalny wybór 20  startupów przez jury: 06.03.2017
  •        Szkolenie dla uczestników programu: 20.03.2017
  •        Mentoring dla startupów odbędzie się w dniach: 21.03-21.04. 2017
  •        „Speed dates” podczas Forum: 24.04.2017

W ramach Innovation 2017 został przygotowany również PROGRAM EDUKACYJNY,  trwający jeden semestr, którego celem jest rozwijanie postaw i kultury organizacyjnej oraz procesów i metodologii wspomagających innowacyjność, aby coraz częściej była wynikiem profesjonalnej wiedzy, doświadczenia i umiejętności z zakresu tworzenia, zarządzania i wdrażania innowacji.

Innovation 2017 to merytoryczna, interdyscyplinarna inicjatywa branżowa dotycząca „nowych rzeczy w marketingu”,  stanowiąca platformę wymiany myśli i doświadczeń. Ideą Innovation 2017 jest umożliwienie zaprezentowania  innowacyjnych projektów i pierwszych testów rozwiązań oraz łączenie tych, którzy eksperymentują szukając nowych wzorców działań marketingowych z tymi, którzy nie wiedzą od czego zacząć.

Organizator: Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Współorganizatorzy: Saatchi & Saatchi, Havas Media Group

Partnerzy:  NIELSEN,  AMS,  Procter & Gamble, Gazeta Next

Więcej o INNOVATION 2017 na: www.innovation.sar.org.pl

JK

Dodane tagi