NEWS

Zmiany w podatkach w 2017 roku

Zmiany w podatkach w 2017 roku

Wraz z rozpoczęciem nowego roku, w życie weszły nowe przepisy podatkowe. Jeszcze we wrześniu Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę z dnia 5 września 2016 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Od 1 stycznia obowiązuje również tzw. „duża” nowelizacja ustawy o VAT, która ma na celu przede wszystkim ograniczenie nadużyć i uszczelnienie poboru podatku od towarów i usług. Poniżej przedstawiamy najistotniejsze zmiany z punktu widzenia przedsiębiorców.

1) Wprowadzenie stawki 15 % CIT.

Obniżona stawka podatku dochodowego od osób prawnych przewidziana jest dla tzw. małych podatników – czyli podmiotów, u których wartość przechodu ze sprzedaży razem z kwotą należnego podatku VAT nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Drugą grupą podmiotów mogących skorzystać z 15 % stawki podatku, są przedsiębiorcy, którzy dopiero rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Należy jednak pamiętać, iż preferencyjną stawką opodatkowania nie zostały objęte podatkowe grupy kapitałowe.

2) Obniżony limit płatności gotówkowych.

Limit został obniżony do kwoty 15.000,00 zł. Oznacza to, iż wszelkie firmowe płatności powyżej tej kwoty, powinny być realizowane poprzez rachunek bankowy danego przedsiębiorcy. Zarówno podatnicy CIT jak i PIT nię będą mogli zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatków, w części w jakiej płatność przekraczająca kwotę 15.000,00 zł została zrealizowana w inny sposób niż za pomocą rachunku bankowego.

3) Nowe zasady opodatkowania aportów wnoszonych na agio.

 Zgodnie z nowymi przepisami, przychodem podatnika wnoszącego do spółki wkład niepieniężny w innej postaci niż przedsiębiorstwo lub jego zorganizowana część będzie wartość przedmiotu wkładu określona w statucie, umowie spółki lub w innym dokumencie, a nie nominalna wartość udziałów wydanych w zamian za aport, jak było do tej pory.
W sytuacji, w której deklarowana wartość przedmiotu wkładu odbiegać będzie od wartości rynkowej, przychód określać się będzie w wysokości wartości rynkowej wkładu.

4) Jednolity plik kontrolny dla małych i średnich firm.

Dotąd obowiązkiem przedstawiania zakupów i sprzedaży za pomocą JPK objęci byli tylko najwięksi przedsiębiorcy. Od 1 stycznia 2017 r. obowiązek ten dotyczy także małych i średnich firm. Konkretnie chodzi o przedsiębiorstwa zatrudniające powyżej 10 osób i wykazujące obrót powyżej 2 mln euro rocznie.

5) Ograniczenie stosowania kwartalnego rozliczania VAT.

Od 2017 r. podatnicy, u których wartość sprzedaży w poprzednim roku podatkowym przekroczyła równowartość 1,2 mln euro stracili możliwość kwartalnego rozliczania podatku VAT. Podmioty, które rozliczały się dotąd w ten sposób muszą zmienić procedury rozliczenia tego podatku.

6) Rozszerzenie mechanizmu odwróconego podatku VAT.

Od 1 stycznia podwykonawcy usług budowlanych będą wystawiać faktury bez VAT. VAT zostanie rozliczony przez nabywcę, który nie będzie mógł odliczyć błędnie wykazanego podatku naliczonego. Odwrócony VAT obejmie też procesory, gdy łączna ich wartość w ramach jednolitej gospodarczo transakcji przekroczy 20 tys. zł – bez kwoty podatku, oraz niektóre towary z kategorii złota o próbie niższej niż 0,325, srebra i platyny. Chodzi o metale nieobrobione plastycznie lub w postaci półproduktu bądź proszku oraz niektóre półprodukty z nich.

7) Nowe sankcje podatkowe.

Ustawodawca w nowych przepisach przewidział także nowe sankcje podatkowe, które nakładane będą w przypadku nierzetelnego rozliczania podatku VAT oraz za wystawianie tzw. pustych faktur. Za nierzetelne rozliczanie podatku od towarów i usług, podatnik obciążony zostanie karą w wysokości 30 % kwoty zaniżenia zobowiązania. Znacznie dotkliwsze wydają się być jednak sankcje za wystawianie „pustych faktur”. Stawka sankcji została zwiększona  w tym przypadku do 100 % .

8) Nowe progi kwoty wolnej od podatku.

Ustawa regulująca tę kwestię, podpisana przez Prezydenta 29 listopada 2016 r. wprowadziła nową kwotę wolną tj. 6.600,00 zł rocznie. Oznacza to, że osoby zarabiające w skali roku dokładnie tyle lub mniej, nie zapłacą podatku dochodowego. Nowa kwota dotyczy jednak tylko osób zarabiających najmniej. Dla zarabiających rocznie ponad 11.000,00 zł, ale mniej niż 85.528,00 zł – kwota wolna od podatku zostanie taka sama jaka była w latach poprzednich i wynosić będzie 3.091,00 zł. Natomiast w przypadku osób, które zarabiają powyżej 85 528 zł, kwota zmniejszająca podatek będzie stopniowo maleć. Najmocniej stracą najbogatsi - dla osób wykazujących dochody powyżej 127 tys. kwota wolna od podatku nie będzie wcale.

Maciej Dudziński, prawnik Kancelarii Pałucki Trusiński

Źródło: www.bizneswpodatkach.pl

JK

Dodane tagi