NEWS

Nowy system znakowania opakowań z wykorzystaniem kolorowych kodów

Firmy The Coca-Cola Company, Mars, Mondelez, Nestlé, PepsiCo i Unilever razem z innymi interesariuszami są zdeterminowane do podjęcia konkretnych działań, aby promować wśród konsumentów zbilansowaną dietę i zrównoważony styl życia, jednocześnie zwalczając otyłość oraz inne choroby niezakaźne.

Odpowiednie oznakowanie na opakowaniach żywnościowych może odegrać istotną rolę w informowaniu konsumentów o ilości składników odżywczych oraz o zawartości kalorii w produktach i napojach, pomagając im dokonywać lepsze wybory żywieniowe.

Firmy są zgodne odnośnie znaczenia jednego, dobrego i ujednoliconego systemu znakowania opakowań produktów żywnościowych w całej Europie, zgodnie z istniejącymi regulacjami UE. Wielość systemów stosowanych na poziomie poszczególnych krajów utrudniłaby konsumentom zrozumienie ich i stałaby się barierą dla jednolitego rynku.

W Europie systemy znakowania opakowań produktów żywnościowych ewaluowały i były ulepszane na przestrzeni lat tak, aby odpowiedzieć na potrzeby konsumentów oraz oczekiwania interesariuszy. Sytuacja ta nie ulegnie zmianie. Opinie konsumentów oraz dietetyków wykazują, że obecny system zalecanego dziennego spożycia (ZDS), który został dobrowolnie wdrożony przez branżę spożywczą, wykraczając poza minimalne założenia, może być udoskonalony poprzez zintegrowanie go z kolorowymi kodami. Ułatwiłoby to konsumentom interpretowanie informacji.

Równie ważne jest, aby zharmonizowany w ramach UE system znakowania opakowań produktów żywnościowych z wykorzystaniem kolorowych kodów, zachęcał do oferowania mniejszych porcji. Razem ze zmianą receptur i opracowywaniem innowacyjnych konceptów produktów, mniejsze porcje (oszacowane na podstawie wiarygodnych porcji) odgrywają kluczową rolę we wspieraniu konsumentów w podejmowaniu decyzji w zakresie zbilansowanej diety. Dlatego powinny być uwzględnione w systemie znakowania opakowaniach żywnościowych, który ewoluuje.

W rezultacie ww. firmy stworzyły grupę zadaniową, która pracuje nad integracją porcji z istniejącym systemem znakowania żywności z wykorzystaniem kolorowych kodów,tak jak ma to miejscew Wielkiej Brytanii i Irlandii. Postęp w tym zakresie będzie dyskutowany z interesariuszami – innymi przedstawicielami przemysłu żywieniowego, detalistami, organizacjami  pozarządowymi oraz Komisją Europejską, aby wypracować wiarygodne i realistyczne rozwiązanie.

Wyżej wymienione firmy są zdeterminowane przyspieszyć prace na poziomie europejskim, aby zintegrować system kolorowych kodów ze wspieraniem mniejszych porcji w ramach obecnego systemu ZDS. Uznajemy rozmowy na poziomie lokalnym a sygnatariusze tej inicjatywy będą nadal angażować się w postęp prac wspomnianej grupy zadaniowej oraz będą uwzględniać stanowiska poszczególnych firm.

Celem końcowym jest wdrożenie solidnego systemu znakowania opakowań produktów żywnościowych, który pomoże konsumentom dokonywać przemyślane decyzje w kierunku zbilansowanej diety.

MW

Dodane tagi