ARTYKUŁ

Rośnie konsumpcja - rośnie rynek opakowań w Polsce

Z raportu „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020” przygotowanego przez Equity Advisors wynika, że rynek producentów opakowań w Polsce będzie rósł do 2020 roku ok. 6,8 proc. rokrocznie i w tymże roku osiągnie wartość 46 mld zł. Wyższe tempo wzrostu rynku opakowań będzie determinowane przede wszystkim rosnącymi wydatkami na konsumpcję, zmianą stylu życia oraz eksportem.

Zgodnie z prognozami ekspertów Equity Advisors, firmy doradczej specjalizującej się w transakcjach kapitałowych, dynamika polskiego sektora opakowań w latach 2016-2020 będzie niemal dwa razy większa niż w przypadku rynku globalnego. Międzynarodowa firma doradcza Smithers Pira prognozuje, że do 2020 roku światowy sektor opakowań będzie rósł o 3,5% rocznie, aby w tymże roku osiągnąć wartość 1 biliona dolarów amerykańskich1.
– Zmiana zapotrzebowania na opakowania zależy od wielu czynników. Część z nich ma wpływ na branżę tylko przez krótki okres, inne należy rozpatrywać w perspektywie długoterminowej. Poza gospodarką danego kraju, ważne są również czynniki społeczne, takie jak zmiana trybu życia, demograficzne, związane m.in. ze starzeniem się społeczeństw, marketingowe – coraz więcej firm traktuje opakowania jako wyróżnik marki, środowiskowe i technologiczne. Zmiany te powodują wzrost zamówień na produkty takie jak żywność, gotowe posiłki czy leki, które wymagają opakowania – podkreśla Dawid Michalik, Prezes Zarządu Equity Advisors.

Equity Advisors „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020"

Polski rynek opakowań - plastikowy i rozdrobniony
Biorąc pod uwagę główny surowiec, z którego robione są opakowania, raport pokazuje, że na rynku dominują te plastikowe i te z tworzyw sztucznych. Ich produkcja generuje prawie 50% przychodów rynku – 16,5 mld zł. Na drugim miejscu – z 25% udziałem znalazł się papier, następnie metal (13%) i szkło (10%).
Choć na polskim rynku działają globalne koncerny, większą część przychodów sektora generują mniejsze firmy konkurujące ze sobą w różnych segmentach. Blisko 500 spółek osiągających roczne przychody poniżej 50 mln zł w sumie odpowiada za aż 77% przychodów branży. Zdecydowanie mniej jest podmiotów o wyższych przychodach. Tylko 59 firm osiąga przychody mieszczące się w przedziale 50-100 mln zł (9% przychodów), a 90 – wyższe (14% przychodów).
– Warto też podkreślić, że na rynku opakowań w latach 2010-2016 miało miejsce wiele fuzji i przejęć. W sumie zostało zrealizowanych w Polsce aż 36 transakcji, co stanowi ponad jedną czwartą wszystkich fuzji i przejęć w Europie Środkowo-Wschodniej – podkreśla Błażej Żarna, Wiceprezes Zarządu Equity Advisors.

Equity Advisors „Branża opakowań w Polsce 2010-2016 i prognozy 2017-2020"

Wzrost rynku napędzany konsumpcją i eksportem

Zgodnie z szacunkami Equity Advisors, rynek opakowań w Polsce do 2020 roku urośnie o nawet 37% w porównaniu do 2015 roku, Wzrost ten determinowany jest wskaźnikami makroekonomicznymi, takimi jak PKB oraz tendencjami występującymi w polskim społeczeństwie i gospodarce. Po pierwsze, tempo wzrostu rynku opakowań skorelowane jest dodatnio z wydatkami na konsumpcję. Z najnowszych danych GUS wynika, że w całym 2016 roku dynamika konsumpcji wyniosła aż 3,6% r/r, co stanowi najlepszy wynik od 2008 roku.

Drugą siłą polskiego rynku opakowań jest eksport. Z jednej strony chodzi o rosnące zamówienia na same opakowania, które w oczach zagranicznych partnerów są uznawane za towary najwyższej jakości. Z drugiej zaś, na wzrost rynku wpływa eksport branż, do których są dostarczane opakowania. Mowa tutaj m.in. o branży spożywczej, samochodowej czy meblarskiej.

Artykuł ukazał się w OOH magazine nr 2/2017. Pobierz wersję online TUTAJ.

Dodane tagi