NEWS

Walne Zebranie PIAP w nowej formule zakończone sukcesem!

19 maja br. w Łącku pod Płockiem Członkowie PIAP tradycyjnie odbyli Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych.

Spotkanie miało szczególny charakter, ponieważ po Zebraniu Członkowie PIAP mogli po raz pierwszy uczestniczyć w integracyjnym spotkaniu, ognisku i wspólnej kolacji grillowej dzięki czemu mogli poznać się i wymienić doświadczeniami z innymi uczestnikami rynku. Podczas zebrania przyjęto sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2016 rok oraz udzielono absolutorium Zarządowi za rok 2016. Omówiono i zaakceptowano plan działań PIAP na 2017/2018 rok. Dyskutowano m.in. o możliwości publikacji raz w roku Gazety PIAP w języku angielskim oraz o badaniach branży artykułów promocyjnych.

- Razem z mężem jesteśmy bardzo zadowoleni z wyjazdu i uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Członków PIAP w którym uczestniczyliśmy po raz pierwszy. Mieliśmy możliwość poznać innych właścicieli firm członkowskich PIAP, którzy dbają aby nasza branża gadżetów, upominków reklamowych, produkcji reklamowej miała coraz większy udział w planowaniu budżetów marketingowych w firmach i aby przysłowiowy gadżet nie był spychany do rangi zło konieczne, które i tak musi być na evencie czy spotkaniu firmowym etc. .Spotkanie było przeprowadzone profesjonalnie i otwarcie mogliśmy dyskutować nad zagadnieniami, które są wyzwaniem dla naszej branży. Do naszego pozytywnego odbioru  z pewnością przyczyniła się formuła wyjazdowa w pięknej okolicy Płocka (formuła dwudniowa). Uczestnicy wydarzenia mogli wymienić swoje wieloletnie doświadczenia w wieczornej części spotkania jak również podsumować spotkanie przy porannej kawie. Z pewnością tego typu formuła sprzyja zawiązywaniu nowych znajomości budowaniu relacji z partnerami handlowymi, sprzyja do dzielenia się doświadczeniami i wymiany informacji z branży. Polecam innym firmom  dołączenie do kolejnych spotkań organizowanych przez PIAP i polecam dwudniową formułę spotkania - mówi Beata Dobrowolska EBK Reklama, nowy Członek PIAP.

www.piap-org.pl

JK

 

Dodane tagi