NEWS

Stanowisko IGRZ w sprawie odejścia z Izby firmy Ströer

Stanowisko IGRZ w sprawie odejścia z Izby firmy Ströer

Kilka dni temu odejście z Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej ogłosiła firma Ströer. Więcej o powodach decyzji można przeczytać TUTAJ. Odnosząc się do komunikatu, sprawę komentuje Lech Kaczoń, Prezes IGRZ:

"Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej nie jest wyimaginowanym tworem, który funkcjonuje jako osobny byt wpływający na rzeczywistość. Jest organizacją samorządu gospodarczego, którą tworzą konkretne firmy i konkretni ludzie. Oni podejmują decyzje dotyczące działań, pracy i realizacji projektów Izby. Dotyczy to również firmy Ströer Polska, której poprzedni i obecny prezes przez wiele lat zasiadali w Radzie Izby.

Tak zwana Ustawa krajobrazowa weszła w życie we wrześniu 2015 roku. W ciągu blisko dwóch lat od tego czasu nie przyniosła żadnych szkód rynkowi OOH w Polsce. Nie tylko dlatego, że zawiera wiele wątpliwych i być może niezgodnych z prawem zapisów, i dla niektórych samorządów jest problematyczna w ewentualnym zastosowaniu do stanowienia prawa lokalnego, ale przede wszystkich dzięki szeroko zakrojonym działaniom IGRZ. Z ośmiu największych miast, w których głównie funkcjonują sieci profesjonalnych nośników reklamy, tylko w Łodzi przyjęto uchwałę krajobrazową dla miasta. Dzięki staraniom i działaniom IGRZ tak zwany okres dostosowawczy do zapisów uchwały dla nośników reklamy wynosi 5 lat.

W innych dużych miastach wskutek działań i pracy IGRZ nadal trwają prace nad wypracowaniem koncepcji projektów lub projektów uchwał krajobrazowych. Żadne formalne uchwały w tej sprawie nie zostały podjęte. Dotyczy to także Warszawy, w której jesteśmy dopiero na wstępnym, nawet nie formalnym, etapie konsultacji. 27 czerwca 2017 roku IGRZ jako jedyna organizacja złożyła generalne uwagi do projektu tej uchwały, zastrzegając sobie prawo przekazania w terminie dwóch tygodni uwag szczegółowych, które są przygotowywane.

Izba została powołana do życia by reprezentować interesy branży. Interesy wspólne dla wszystkich działających na rynku OOH. W przeszłości nie wszystkie interesy ogólnobranżowe były spójne z interesami własnymi poszczególnych firm. I tak firma Cityboard Media wystąpiła z Izby nie akceptując przyjętych przez większość członków zasad raportowania o rynku OOH w Polsce. Z kolej spółka CAM Media wyszła z Izby w momencie zaangażowania jej w spór prawno-sądowy, nie związany z działalnością IGRZ. Spółka Clear Channel Poland opuściła Izbę z przyczyn finansowych. Były też firmy, które przestawały być członkami Izby ponieważ kończyły samodzielną działalność lub przestawały po prostu istnieć.

Firma AMS S.A. nie jest "jedynym ogólnopolskim graczem pozostającym w Izbie". Izba reprezentuje środowisko niezależnie od zaangażowania w jej działania dużych czy małych graczy, ogólnopolskich czy lokalnych. Pracuje na rzecz całej branży bez względu na liczbę zaangażowanych w tę pracę podmiotów".

Źródło: Lech Kaczoń, IGRZ.

KL

Dodane tagi