ARTYKUŁ

Polska książka uznana za jedną z najlepiej wydanych pozycji na świecie

Polska książka uznana za jedną z najlepiej wydanych pozycji na świecie

Wydawnictwo „Teatr w budowie” zostało nagrodzone w prestiżowym konkursie 50 Books | 50 Covers. Oznacza to, że książka przygotowana przez kolektyw kilku.com należy do 50 najlepiej zaprojektowanych książek spośród 700 nadesłanych na konkurs tytułów.

Konkurs organizowany jest od 1923 przez AIGA (Amerykański Instytut Sztuki Graficznej) i Design Observer (pismo internetowe poświęcone krytyce dizajnu). „Teatr w budowie” jest jedną z niewielu wyróżnionych w historii konkursu książek wydanych w Polsce.

Uzasadniając werdykt jurorka Jessica Helfand napisła o książce następująco: „An example of seamless editing — photos are gracefully placed, sensitively sequenced, and the binding and boards frame the book with simplicity and power" (W wolnym tłumaczeniu: „Przykład bezbłędnej pracy edytorskiej, zdjęcia umieszczone są z ogromnym wyczuciem i wrażliwością, a oprawa introligatorska dopełnia książkę prostotą i siłą").

- Zdaniem zespołu projektującego publikację jego wyjątkowość polega na zestawieniu efektownych rozwiązań poligraficznych (zadrukowany i otwarty grzbiet, tłoczony front okładki reprezentujący wzór betonowych skuć obecnych w tytułowym obiekcie) w całkowitej zgodzie z tematem publikacji. Książka jest wywodem na temat procesu powstawania legendarnego w Lublinie budynku – tytułowy Teatr w budowie, a zarazem albumem fotograficznym dokumentującym ten proces. Autorem książki i finalnego projektu architektonicznego jest Bolesław Stelmach. Rozwiązania częste w książce typowo artystycznej zostały z powodzeniem zastosowane w publikacji w dużej mierze naukowej – to praca profesorska architekta. Zdecydowaliśmy się potraktować książkę przede wszystkim jako przestrzenny obiekt i zwrócić uwagę na jego fizyczne właściwości, uwidocznić szycia i klejenia. W ten sposób stała się całościowo adekwatnym środkiem do prezentowanego w tekście i na zdjęciach budynku - mówi Robert Zając, który wraz z Idalią Smyczyńską przygotował projekt graficzny książki. - Kolektyw kilku.com jest zespołem projektowym. Zajmujemy się głównie grafiką użytkową. Korzystamy z różnych mediów. W pracy interesuje nas warstwa informacyjna i doświadczenie odbiorcy. Należymy do Stowarzyszenia Twórców Grafiki Użytkowej - dodaje artysta.

Książka „Dziennik podróży” jest zapisem procesu powstawania Teatru w Budowie – Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. Zwycięstwo w międzynarodowym konkursie architektonicznym w 2009 roku zapoczątkowało trwającą siedem lat wyprawę przez czas opracowywania nowej koncepcji i przebudowy „współczesnych ruin” – teatru operowego, którego projektowanie i budowa rozpoczęły się w 1972 roku, a zakończyły w roku 2016.

www.kilku.com

KL

 

Dodane tagi