NEWS

Adform z prestiżową akredytacją od Rady Oceny Mediów

Rada Oceny Mediów (Media Rating Council) uznała firmę Adform – jedną z wiodących na świecie niezależnych platform reklamowych, za spełniającą standardy MRC w zakresie obsługiwania i wyświetlania reklam. Spółka otrzymała od Rady Oceny Mediów akredytację dla systemu Adform’s Advertiser Edge™, który umożliwia pomiary wyświetlania reklam zarówno na komputerach jak i urządzeniach oraz w aplikacjach mobilnych.

Świadczenie usług pomiarowych, za które Adform otrzymał akredytację MRC, wymaga ujawnienia klientom wszystkich aspektów metodologicznych tych usług; zgodności z Minimalnymi Standardami Oceny Badań Mediów MRC, a także z innymi obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi pomiarów w branży. Akredytowane firmy przechodzą także specjalistyczny audyt MRC.

Adform’s Advertiser Edge™ stanowi jedyny w branży kompletny i zintegrowany pakiet Ad serwera, DSP i DMP. Pomiary akredytowane przez MRC stanowią fundament zaufania i przejrzystości, wywołując również efekt synergii z innymi elementami oferty Adform. Dane pomagają wewnętrznie identyfikować nielegalny ruch oraz optymalizować zakup powierzchni w DSP Adform. Jest to korzystne dla klientów używających pojedynczych produktów, ale wielokrotnie podnosi wartość dodaną dla tych, którzy stosują pełen pakiet Adform. Efektem jest zwiększona wydajność i zasięg dzięki synergii danych pomiędzy poszczególnymi elementami platformy zakupowej Adform. – Cieszymy się, że po długim audycie przeprowadzonym w całej organizacji otrzymaliśmy prestiżową akredytację MRC i oferujemy akredytowane dane na naszym Ad serwerze, DSP i DMPpowiedział Gustav Mellentin, prezes AdformUznanie tego wiodącego organu ustanawiającego normy branżowe jest ważnym wyróżnieniem mającym znaczenie dla naszej globalnej ekspansji i potwierdza przynależność Adform do najlepszych technologii pomiarowych na świecie.

Uzyskana od MRC akredytacja stanowi niepodważalny dowód, że produkty i usługi Adform korzystają z danych najwyższej jakości.

– Gratulujemy Adform uzyskania akredytacji MRC – powiedział podczas wydarzenia w Kopenhadze George W. Ivie, Dyrektor Zarządzający i Dyrektor Generalny MRC. – Fakt, że Adform sprostał rygorystycznym wymogom MRC niezbędnym do uzyskania akredytacji, stawia Adform wśród wybranej grupy firm, które wykazały się wyjątkową determinacją w dążeniu do utrzymania najwyższych standardów pomiaru i jakości danych.

Oprócz akredytacji MRC, Adform posiada również wiele innych ważnych certyfikatów, w tym ISO/IEC 27001 dla zarządzania bezpieczeństwem informacji, co ma kluczowe znaczenie dla zachowania zgodności z GDPR [Rozporządzenie ogólne o ochronie danych osobowych], certyfikatu EDAA Trust Seal Certified [Certyfikowana Pieczęć Zaufania EDAA] oraz IAB.  Adform jest także członkiem założycielem Trustworthy Accountability Group(TAG)[Grupy Wiarygodności i Odpowiedzialności].

MW

Dodane tagi