NEWS

Ministerstwo Finansów promuje Jednolity Plik Kontrolny

W wyniku przeprowadzonego postępowania Ministerstwo Finansów powierzyło konsorcjum - agencji UNIQUE ONE oraz firmie FM PRO (ATM Grupa), opracowanie scenariusza i spotu reklamowego do kampanii dotyczącej Jednolitego Pliku Kontrolnego VAT. Kampania ruszyła 6 listopada i skierowana jest do mikroprzedsiębiorców.

Od 1 stycznia 2018 r. około 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako Jednolity Plik Kontrolny VAT (JPK_VAT). JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, do 25. dnia miesiąca za miesiąc poprzedni. Ministerstwo Finansów już teraz zachęca mikroprzedsiębiorców do wysyłania JPK_VAT, co umożliwi im wcześniejsze sprawdzenie, z czym wiąże się nowy obowiązek. Dodatkowo przy rozliczeniu za październik, listopad i grudzień tego roku przedsiębiorca może zyskać zwrot podatku VAT do 25 dni, zamiast 60.

Kampania Ministerstwa Finansów skierowana do mikroprzedsiębiorców obejmie telewizję (TVP, Polsat, TVN), radio i Internet. Uruchomiona została też dedykowana infolinia Krajowej Informacji Skarbowej. Komplet informacji podatnicy mogą uzyskać między innymi we wszystkich urzędach skarbowych i na stronie www.jpk.mf.gov.pl.

Kampania informacyjno-edukacyjna jest realizowana przez konsorcjum – UNIQUE ONE i spółkę FM PRO (ATM Grupa). Agencja UNIQUE ONE jest odpowiedzialna za powstanie scenariusza do spotu reklamowego, a firma FM PRO za realizację i produkcję spotu. Film wyreżyserował Marcin Męczkowski, a w spocie wystąpili: Kinga Krasuska, Szymon Michalewicz oraz Mateusz Bernardyn.

Dostęp do spotu reklamowego znajduje się na stronie YT Ministerstwa Finansów:

JK

Dodane tagi