NEWS

Zaproszenie do nowego projektu Life Plan

W 2018 roku rozpocznie się projekt organizowany przez Fundację Marka Kamińskiego o nazwie Life Plan. Jest to to rozwojowy program mentorski, którego głównym beneficjentem jest młodzież w trudnej sytuacji życiowej (m.in. pochodząca z domów dziecka, ubogich rodzin lub niepełnosprawna). Celem projektu będzie zapewnienie lepszego startu dla 25 uczestników, którzy wezmą w nim udział.

Projekt będzie opierał się na zbudowaniu relacji wzorowanej na przykładzie znanego polarnika Marka Kamińskiego i Jaśka Meli, kładąc nacisk na rozwijanie osobistego potencjału i budowaniu w uczestnikach programu poczucia odpowiedzialności za swoje życie i podejmowane decyzje. Uczestnicy będą objęci rocznym wsparciem psychologicznym i coachingowym, podczas którego przejdą kolejne kroki Metody Biegun (sztuki osiągania celów według Marka Kamińskiego) i wcielą je w życie. Konsultacje z opiekunem będą miały na celu monitorowanie postępów, ale również znalezienie rozwiązań dla pojawiających się w trakcie procesu trudności i wyzwań.

Na chwilę obecną Fundacja poszukuje partnera-sponsora, który wsparłby finansowo realizację projektu Life Plan. W ramach współpracy oferowany jest tytuł PARTNERA STRATEGICZNEGO, którego potwierdzeniem będzie, opatrzona odpowiednimi zapisami, umowa partnerska.

Do tej pory Fundacja zorganizowała już 9 obozów, pomoc ponad 200 dzieciom z całej Polski, szkolenie 1700 nauczycieli z metody Biegun, 20 trenerów i kilkadziesiąt osób prywatnych.

Fundacja Marka Kamińskiego zaprasza do kontaktu:

fundacja@kaminski.pl

www.kaminski.pl

JK

 

Dodane tagi