NEWS

Biała Księga Komunikacji Marketingowej - podpisana

Biała Księga Komunikacji Marketingowej - podpisana

24 listopada w Studio Bank w Warszawie, w obecności wszystkich ekspertów  reprezentujących zakupy, marketing i agencje,  została podpisana Biała Księga Komunikacji Marketingowej.

Podpisy złożyły wszystkie organizacje biorące udział w trwającym od dwóch lat Dialogu Branżowym,jako wyraz akceptacji zawartych w niej rekomendacji i promocji opracowanych standardów:  Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR i  Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów PSML – organizatorzy Dialogu, a także  IAB Polska – Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska,  ZFPR – Związek Firm Public Relations, IAA Polska – Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy, KAE Klub Agencji Eventowych SAR, SOIT – Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel oraz SBE Stowarzyszenie Branży Eventowej.

Celem Dialogu Branżowego było stworzenie platformy wymiany wiedzy oraz ustalenie najlepszych standardów współpracy i narzędzi przetargowych w 8 kategoriach marketingowych (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,), mając na uwadze równość i partnerstwo biznesowe stron oraz najwyższą możliwą efektywność w zakupach marketingowych.

-  W 2016 r. rozpisano co najmniej 655 przetargów, co oznacza, że tylko na ich przygotowanie agencje wydały ponad 130 milionów złotych. Ponadto 20% tych przetargów w ogóle nie zostało rozstrzygniętych. Koszty przygotowania przetargów obciążają wszystkich uczestników rynku reklamowego, ten ciężar osłabia agencje i tak, jak każdy koszt musi być uwzględniony w ostatecznym bilansie firmy, co w konsekwencji również przekłada się na ceny usług dla klientów. Wierzymy, że proces, który  jest opisany bardzo szczegółowo w Białej Księdze, nie tylko pozwoli ograniczyć te koszty poprzez lepsze przygotowanie przetargów ale również pomoże wybierać lepszych partnerów, co wpłynie na efektywniejsze budowanie marekpowiedział  podczas spotkania Szymon Gutkowski, Prezes  Stowarzyszenia SAR. 

Biała Księga to pierwszy z dziewięciu rozdziałów w postaci uogólnionych wytycznych i rekomendacji na bazie pracy 8 grup. Zawiera zbiór dobrych praktyk i standardów efektywnej współpracy Reklamodawcy z Agencją. Organizacje reprezentujące rynek komunikacji marketingowej w Polsce podpisały deklarację przyjęcia Białej Księgi Branży Komunikacji Marketingowej jako rekomendacji nowych standardów i dobrych praktyk oraz zobowiązały się do ich promocji w środowisku i wśród swoich członków.

- Manual przetargowy buduje efektywność procesów,  przez co prowadzi do obniżenia kosztów. Równie  ważne jest jednak budowanie mechanizmów zaufania między reklamodawcą a agencją, które umożliwia ścisłą współpracę między tymi podmiotami. Z badań wynika, (McKinsey’ 2012), że ścisła, partnerska współpraca to o 50% lepsze wyniki rentowności w porównaniu ze spółkami, które  tego nie robią. Manual Przetargowy to nie tylko bottom line ale również top line – powiedział podczas spotkania Mariusz Gerałtowski, Prezes  PSML.

Każdy kolejny rozdział dotyczący przetargu na jedną z ośmiu kategorii (full service, digital, eventy, PR, produkcja filmów reklamowych, incentive travel, branding, media,) będzie odnosił się do pierwszego rozdziału wytycznych, a w razie odstępstw od głównych rekomendacji zachowa własne zapisy i specyficzne narzędzia przetargowe (zgodnie z ustaleniami 8 grup ekspertów). Każdy z publikowanych rozdziałów zawierać będzie: wytyczne w formie opisowej oraz narzędzia przetargowe (wzory dokumentów).

- Pierwszym dużym sukcesem projektu już dziś jest to, że tak wiele kompetentnych i zajętych osób z branży , zarówno ze strony agencji jak i reklamodawców  znalazło czas, aby usiąść przy jednym stole i stworzyć Białą Księgę, która ma służyć interesom obydwu stron–  przyznał dziękując wszystkim uczestnikom projektu Szymon Gutkowski, Prezes Stowarzyszenia SAR.

W dyskusji nad projektem wzięło udział 41 ekspertów ze strony agencji oraz 41ekspertów ze strony reklamodawców reprezentujących firmy w najbardziej reklamujących się branżach: FMCG, farmaceutyki, bankowość, ubezpieczenia, media i rozrywka, telekomunikacja, transport. W spotkaniach otwartych wzięło udział 220 uczestników.

Rezultaty dyskusji i ustaleń praktyków biznesu znajdą się w publikowanych rozdziałach na wspólnej platformie: ZOBACZ TUTAJ.

Kolejne rozdziały Białej Księgi zostaną opublikowane jeszcze w grudniu 2017 r. oraz styczniu i marcu 2018 r.

Organizatorzy:

Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR

Polskie Stowarzyszenie Menedżerów Logistyki i Zakupów

Partnerzy:

Związek Firm Public Relations

Związek Pracodawców Branży Internetowej IAB Polska

IAA Polska. Międzynarodowe Stowarzyszenie Reklamy

Stowarzyszenie Organizatorów Incentive Travel SOIT

Stowarzyszenie Branży Eventowej SBE

Konfederacja Lewiatan

www.sar.org.pl

www.psml.pl

JK

Dodane tagi