NEWS

Zakończono etap badawczy projektu Outdoor Track

Instytut Badań Outdooru IBO Sp. z o.o. zakończył etap badawczy projektu Outdoor Track i przekazał wyniki analiz spółkom uczestniczącym w projekcie: AMS, Clear Channel Poland i Ströer Polska. Obecnie trwają rozmowy o ostatecznej formie autoryzacji danych.

Outdoor Track został zrealizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie bazuje na następujących danych:

  •        natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o  Macierze Ruch przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu
  •        dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS
  •        baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cech fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter)

Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach aglomeracji).

Metodologia pozwala na wyliczenie kluczowych wskaźników mediowych dla kampanii outdorowych tj: GRP, zasięgu i częstotliwości Pozwoli to na efektywne planowanie kampanii OOH.

Do realizacji projektu poza ww. podmiotami zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy: MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research), zapewniając na każdym etapie realizacji procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie badań i technologii.

Szczegółowych informacji o możliwości wykorzystania Badania Outdoor Track udzielają przedstawiciele:

AMS – Grażyna Gołębiowska g.golebiowska@ams.com.pl

Clear Channel Poland – Agnieszka Szlaska agnieszka.szlaska@clearchannel.com.pl

Stroeer – Bartłomiej Barański bbaranski@stroeer.pl

JK

Dodane tagi