NEWS

PIAP Członkiem Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN

26 lutego br. na posiedzeniu Zarządu Wielkopolskiego Związku Pracodawców LEWIATAN, Polska Izba Artykułów Promocyjnych została przyjęta w poczet jej Członków jako Członek Wspierający.

- Nasza organizacja zrobiła kolejny krok w drodze do reprezentowania interesów branży reklamowej . Członkowstwo w Wielkopolskim Związku Pracodawców LEWIATAN niejako gwarantuje, że Polska Izba Artykułów Promocyjnych zyska dodatkowe wsparcie podejmowanych inicjatyw, możemy też liczyć na sporą dawkę wiedzy praktycznej dla naszych przedsiębiorców - mówi Katarzyna Wojniak Dyrektor Biura Zarządu PIAP.

Wielkopolski Związek Pracodawców Lewiatan (WZP Lewiatan) działa na podstawie ustawy o organizacji pracodawców ( Dz. U. Nr 55/91 poz. 235). Skupia ponad 190 czołowych przedstawicieli pracodawców i przedsiębiorców z terenu Województwa Wielkopolskiego, zatrudniających blisko 20 tys. pracowników. Skutecznie reprezentuje interesy zrzeszonych przedsiębiorców wobec władz samorządowych i administracji rządowej oraz wobec związków zawodowych pracowników. Poprzez członkostwo w Konfederacji Lewiatan WZP Lewiatan skutecznie zabiega o lepsze prawo dla polskich przedsiębiorców, dbając o ich wizerunek. WZPL opiniuje i współuczestniczy w tworzeniu prawa gospodarczego branż. Członkowie i eksperci Związku opiniują projekty ustaw i rozporządzeń z różnych sfer prawa gospodarczego, zabiegając o uwzględnienie postulatów przedsiębiorców na wszystkich etapach procesu legislacyjnego.

www.piap-org.pl

KL

Dodane tagi