NEWS

Pierwszy Business Mixer KAE w nowej formule za nami!

8 marca br. odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Business Mixer KAE i jednocześnie pierwsze w nowej, otwartej formule. Wzięło w nim udział blisko 60 osób – przedstawicieli branży eventowej, działów marketingu firm oraz mediów. Podczas wydarzenia wystąpili Bartosz Bieszyński, Prezes Zarządu Walk Events i Andrzej Śmiech, Partner Zarządzający Śmiech & Partners, trener oraz doradca personalny. Organizatorem spotkania był Klub Agencji Eventowych KAE, a gospodarzem Walk Events. Wydarzenie miało miejsce w nowoczesnych przestrzeniach The Heart Warsaw w budynku Warsaw Spire.

Business Mixer Klubu Agencji Eventowych to cykliczne, kwartalne spotkanie, w trakcie którego w nieformalnej atmosferze, przedstawicie branży dyskutują na najważniejsze z punktu widzenia event marketingu tematy. Dotychczasowa formuła zakładała, że uczestnikami spotkania mogą być wyłącznie przedstawiciele agencji zrzeszonych w Klubie Agencji Eventowych KAE oraz ich goście. W 2018 roku została ona zmieniona i Business Mixer KEA stał się spotkaniem otwartym. Wydarzenie, które miało miejsce 8 marca br. było pierwszym zorganizowanym zgodnie z nowymi założeniami. Dodatkowo część merytoryczna została wzbogacona o prezentację i omówienie case studies, zarówno wybranych przez prowadzących, jaki zgłoszonych przed wydarzeniem przez gości.

Spotkanie z cyklu Business Mixer KAE, które odbyło się 8 marca br. pod hasłem „One team, one dream! Jak skutecznie zarządzać zespołem eventowym”, poprowadzili Bartosz Bieszyński, Prezes Zarządu Walk Events i Andrzej Śmiech, Partner Zarządzający Śmiech & Partners, trener oraz doradca personalny. W jego ramach Bieszyński i Śmiech przedstawili trzy typy event managerów, opowiedzieli o zaletach każdego z nich, potencjalnych zagrożeniach dla prowadzonych przez nich projektów oraz o sposobach na współpracę z nimi. W międzyczasie prowadzący dyskutowali również z osobami obecnymi na widowi zarówno o omawianych przykładach, jaki i tych przedstawionych przez gości wydarzenia. Spotkanie zakończyło się kuluarowymi rozmowami przy poczęstunku zapewnionym przez Catering Studio.

***

Klub Agencji Eventowych powstał w 2012 roku przy Stowarzyszeniu Komunikacji Marketingowej SAR. W jego skład wchodzą wiodące agencji event marketingowe działające na polskim rynku. Klub ma za zadanie współtworzyć wysokie standardy i wskazywać dobre praktyki, angażować się w projekty edukacyjne, a także działać na rzecz usprawniania dialogu pomiędzy marketerami zainteresowanymi usługami z zakresu event marketingu a agencjami.

Więcej informacji: www.kae.org.pl

JK

Dodane tagi