NEWS

VIVE Textile Recycling Mistrzem Biznesu

Nagrody Mistrz Biznesu zostały rozdane. Na liście tegorocznych laureatów znalazło się dziewięć firm i instytucji, które w 2017 roku w okazały się najlepsze w prowadzeniu biznesu w kluczowych kategoriach.

W gronie Laureatów jest również firma VIVE Textile Recycling – lider recyklingu tekstyliów w Polsce i Europie. Nagrodę w imieniu spółki odebrała Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management.

Tytuł Mistrza Biznesu do każdego z laureatów trafia na rok. Jako jedno z niewielu na polskim rynku wyróżnień przyznawanych organizacjom, nie poszczególnym managerom, jest wyrazem uznania dla wysiłku całego zespołu.

- Nagrodę przyznaną w kategorii Produkcja dedykuję naszym pracownikom. To ich codzienny wysiłek i zaangażowanie stanowi o sukcesie przedsiębiorstwa – powiedziała Agnieszka Servaas, Prezes VIVE Management odbiarając nagrodę.

W 2017 roku Kapituła Nagrody Mistrz Biznesu, którą stworzyli doświadczeni managerowie i autorytety wybrała najlepszych w 9 ważnych z punktu widzenia prowadzenia biznesu kategoriach. W jej skład weszli doświadczeni managerowie i autorytety biznesowe m.in. Michał Kobosko, Ewa Sowińska, Robert Krool, Roksana Stróżyk-Wysocka, Krzysztof Czuba, Daniel Kubach, Michał Gajewski zdecydowali, że na tytuł Mistrza Biznesu 2017 zasłużyły następujące firmy: ING Bank (kategoria bankowość), VIVE Textile Recycling (kategoria produkcja), Gothaer (kategoria ubezpieczenia), Orange Polska (kategoria nowe technologie), Invest Help Family Office (kategoria usługi dla biznesu), Medim (usługi specjalistyczne), Kancelaria Radcy Prawnego Kroplewski (prawo), Akademia Leona Koźmińskiego (kategoria edukacja) i Provident Polska (kategoria finanse).

Ideą, która przyświeca członkom Kapituły Nagrody przyznawanej w imieniu magazynu Businessman jest dbanie o tworzenie wysokich standardów biznesowych w Polsce i propagowanie przedsiębiorczości rozumianej jako wysiłek całego zespołu. Wyróżnienia przyznawane będą cyklicznie co roku tym firmom i instytucjom, które w ciągu całego roku wykażą się mistrzostwem w prowadzeniu biznesu.

MW

Dodane tagi