ARTYKUŁ

Raport IMM: Wydatki reklamowe w lutym 2018

Instytut Monitorowania Mediów zbadał wydatki reklamowe w lutym 2018 roku w wybranych branżach: farmaceutycznej, handlowej, motoryzacyjnej, finansowej i telekomunikacyjnej. Największe wydatki generują reklamy branży farmaceutycznej (produkty na przeziębienie i grypę) oraz handlowej (sklepy z elektroniką).

Wydatki reklamowe w podziale na branże

Według danych Instytutu Monitorowania Mediów w lutym 2018 roku to branża farmaceutyczna zdominowała wydatki reklamowe w wybranych branżach, osiągając 48 proc. całego budżetu (tj. 417,5 mln zł). Na drugim miejscu w zestawieniu znalazła się branża handlowa (25 proc.), natomiast branże finansowa, motoryzacyjna i telekomunikacyjna wszystkie wygenerowały po 9 proc. badanych wydatków reklamowych.

Branża

Farmacja

Handel

Finanse

Motoryzacja

Telekomunikacja

Koszt

417,6 mln zł

216,3 mln zł

77,4 mln zł

76,1 mln zł

74,4 mln zł

 

Wydatki reklamowe w podziale na media

Standardowo w zestawieniu wydatków reklamowych w podziale na media największa część budżetu jest przeznaczana na reklamę telewizyjną (w każdej branży ponad 40 proc.). Wyjątek stanowi branża handlowa, w której największe koszty reklamowe wykorzystano na promocję w radiu.

Farmacja: marki o największych wydatkach reklamowych

W rankingu marek z branży farmaceutycznej o największych wydatkach reklamowych na pierwszym miejscu – podobnie jak miesiąc temu – znalazła się marka Molekin D3 z budżetem wynoszącym niemal 8 mln zł. Kolejne miejsca na podium zestawienia zajęły Ibuprom oraz NeoMag.

Farmacja: typy reklamowanych produktów

Wśród najczęściej reklamowanych kategorii produktowych z branży farmaceutycznej znajdują się preparaty na przeziębienie i grypę (10 proc.) i na kaszel (8 proc.) a także witaminy (7 proc.).

Handel: marki o największych wydatkach reklamowych

Marką z branży handlowej o największych wydatkach reklamowych był ponownie Lidl, który przeznaczył na promocję w tv, radio i prasie ponad 31 mln zł. Na drugim miejscu w zestawieniu znalazł się Media Expert, zostawiając w tyle kolejne marki (Biedronkę, Euro RTV AGD i Media Markt).

 

Finanse: marki o największych wydatkach reklamowych

W lutym największym reklamodawcą w branży finansowej był bank ING, który zainwestował w promocję ponad 7 mln zł. W pierwszej trójce, ale ze znacznie mniejszymi wydatkami, znalazły się także mBank i BGŻ BNP Paribas.

Finanse: typy reklamowanych usług

W lutym branża finansowa w największym stopniu inwestowała w reklamy pożyczek gotówkowych (35 proc. wszystkich kategorii produktowych), kont osobistych oraz kart płatniczych.

Motoryzacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Wśród marek motoryzacyjnych, które przeznaczyły największe koszty na reklamę w telewizji, radiu i prasie, znalazły się: Toyota (ponad 11 mln zł), Volkswagen oraz Opel.

Motoryzacja: typy reklamowanych produktów

Jeśli chodzi o wydatki reklamowe przeznaczane na konkretne produkty w branży motoryzacyjnej, nadal największe udziały mają samochody osobowe (aż 88 proc.). W styczniu na kolejnych miejscach znalazły się usługi sprzedaży samochodów oraz ASO (autoryzowane stacje obsługi).

Telekomunikacja: marki o największych wydatkach reklamowych

Orange to największy reklamodawca z branży telekomunikacyjnej w lutym – z budżetem ponad 22 mln zł. Kolejne miejsca zajęły marki Plus i T-Mobile.

Telekomunikacja: typy reklamowanych usług

Branża telekomunikacyjna po raz kolejny w największym stopniu inwestowała w reklamy oferty łączonej (TV, internet, telefon). Na drugim miejscu z nieco mniejszym wynikiem znalazła się oferta na kartę.

 

Autorem zdjęć i raportu jest Instytut Monitorowania Mediów.

KL

 

Dodane tagi