NEWS

Komentarz Clear Channel Poland nt. wyników badania Outdoor Track

Zarząd Clear Channel Poland ustosunkowuje się do publikacji medialnych pojawiających się w ostatnich dniach, które dotyczą wyników badań widowni ekranów systemowej reklamy zewnętrznej (np. AMS, czy Jet Line).             

"Nawiązując do informacji IBO, która ukazała się mediach, nt. przekazania wyników projektu Outdoor Track udziałowcom spółki:

Clear Channel Poland pracuje obecnie nad wewnętrzną analizą wyników swojej oferty oraz średnich rynkowych, które również zostały przekazane udziałowcom. Spółka zakłada wprowadzenie na rynek produktu, który ułatwi planowanie ilościowe standardowych kampanii Outdoor (w oparciu o średnie rynkowe i wyniki Clear Channel Poland) oraz porównanie efektywności z innymi mediami w oparciu o podstawowe wskaźniki mediowe – liczba kontaktów, zasięg, częstotliwość kontaktu, GRP.

Wyniki wprowadzane będą na rynek etapowo i równolegle konsultowane z użytkownikami. Pierwszych wyników należy spodziewać się w ciągu najbliższych 1-2 miesięcy”.

www.clearchannel.com.pl

JK

Dodane tagi