NEWS

Bank Zachodni WBK planuje zmienić nazwę na Santander Bank Polska S.A.

Bank Zachodni WBK zaproponował w projektach uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmianę nazwy na Santander Bank Polska S.A. oraz zmianę siedziby rejestrowej na Warszawę. Wniosek w tej sprawie został zaakceptowany przez Komisję Nadzoru Finansowego.

 Zmiany Statutu, obejmujące nową nazwę Banku oraz zmianę siedziby, wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Banku oraz wpisu do rejestru przedsiębiorców. Po przyjęciu stosownej uchwały przez Walne Zgromadzenie, Bank złoży wniosek do sądu rejestrowego.

Od dnia rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym Bank będzie działał pod nową nazwą – Santander Bank Polska S.A. Bank zakłada, że nową nazwą będzie posługiwał się od września br.

Bank w swojej strategii określił, że chce być najlepszym bankiem dla klientów i jednym z najbardziej innowacyjnych banków w Polsce. Szczególnie dzisiaj, w dynamicznie zmieniającym się świecie, chce bardziej kojarzyć się z nowoczesnością, innowacją, szybciej i elastyczniej dopasować się do dynamiki zmian rynkowych, oczekiwań i potrzeb klientów, zachowując przy tym lokalny charakter. Stąd intencja, aby działać pod nazwą Santander Bank Polska.

Dzięki nawiązaniu do nazwy jednej z najbardziej rozpoznawalnych marek bankowych w Europie i na świecie, klienci naszego Banku jeszcze silniej odczują przynależność do dużej międzynarodowej grupy finansowej. Bank już dziś udostępnia swoim klientom wiele rozwiązań, wypracowanych wspólnie z Grupą, oparciu o jej międzynarodowe doświadczenia, wiedzę ekspertów i potencjał rynkowy. Przykładem jest portal SantanderTrade dla eksporterów czy wprowadzone ostatnio szybkie przelewy międzynarodowe oparte o technologię blockchain – Santander One Pay FX. Wsparcie i siła Grupy będą szczególnie odczuwalne w obszarze digitalizacji i transformacji cyfrowych.

Proces zmiany marki Bank rozpocznie w trzecim kwartale br., po dokonaniu stosownych wpisów w KRS, dotyczących zarówno nazwy, jak i siedziby.

JK

Dodane tagi