NEWS

Alert Media Communications z nowym Partnerem

Alert Media Communications z nowym Partnerem

Od października zmieniła się struktura właścicielska w Alert Media Communications - do grona udziałowców agencji dołączył Krzysztof Tomczyński, który dotychczas zajmował stanowisko Account Directora. W ramach struktury firmy Krzysztof objął stanowisko Partnera odpowiedzialnego w agencji za Client Service oraz projekty kryzysowe, szkoleniowe i międzynarodowe. W Alert Media awansowała również Marlena Garucka – Kubajek, która objęła stanowisko Account Managera, a do zespołu dołączyły Monika Toczek i Katarzyna Toczyska.

– Zmiany w strukturze Alert Media odzwierciedlają zmiany w profilu naszej działalności, w której coraz więcej aktywności to zaawansowane projekty kryzysowe i szkoleniowe. Choć komunikacja kryzysowa od początku istnienia Agencji była naszą podstawową kompetencją, to w ostatnich latach obserwujemy znaczący wzrost zainteresowania Klientów projektami właśnie z tego obszaru. Szczególnie cieszy mnie zwiększająca się liczba projektów międzynarodowych, w których wypracowana w Alert Media metodologia transferowana jest na inne rynki. Tylko w 2018 roku koordynowaliśmy i prowadziliśmy projekty wdrażające procedury komunikacji kryzysowej między innymi w Czechach, na Słowacji, na Węgrzech, w Rumunii, krajach bałtyckich oraz Kazachstanie. Projekty te właśnie nadzoruje Krzysztof – mówi Adam Łaszyn, Prezes Zarządu i założyciel Alert Media Communications.

Kzysztof Tomczyński z Alert Media związany jest od początku 2013 roku realizując i  nadzorując prace dla kluczowych klientów firmy m.in. z branż: retail, motoryzacyjnej, FMCG i medycznej. Krzysztof prowadzi również kluczowe polskie i międzynarodowe projekty kryzysowe i szkoleniowe. Wcześniej pracował m.in. w Ministerstwie Skarbu Państwa, gdzie realizował działanie komunikacyjne towarzyszące dużym debiutom giełdowym, a także prowadził kampanie informacyjne i edukacyjne. Jest absolwentem Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych i Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Na stanowisko Account Managera awansowała Marlena Garucka-Kubajek, z Alert Media związana od października 2014 roku. Marlena specjalizuje się w komunikacji korporacyjnej. Prowadzi projekty dla firm z branż: motoryzacyjnej, ubezpieczeniowej i retail. Wspierała też zespół Agencji w zadaniach realizowanych dla klientów z sektora FMCG oraz instytucji publicznych. Doświadczenie zawodowe zdobywała między innymi realizując projekty otwarć nowych sklepów dla Tesco Polska.

Do zespołu dołączyły również Katarzyna Toczyska, absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na wydziale Żywności i Żywienia Człowieka, której pasją jest szerzenie wiedzy nt. prawidłowych nawyków żywieniowych oraz Monika Toczek, która została w firmie po programie stażowym. Monika jest absolwentką Wydziału Humanistycznego Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, gdzie studiowała Socjologię. Podczas studiów aktywnie działała przy wielu projektach studenckich, w których zajmowała się głównie aspektami związanymi z marketingiem oraz PR.

JK

 

Dodane tagi