NEWS

Dekada obecności Codemedia na rynku

Dekada obecności Codemedia na rynku

Codemedia, jeden z większych niesieciowych domów mediowych na polskim rynku, obchodzi okrągłe urodziny. Od 10 lat wykorzystując różne typy mediów łączy reklamodawców z konsumentami. W tym czasie Codemedia zaufało ponad 150 polskich i zagranicznych marek. Jubileusz domu mediowego poprzedziła zmiana struktury i identyfikacji wizualnej.

Na czele domu mediowego od 2012 roku stoi Piotr Bieńko. W ubiegłym roku do Zarządu Codemedia dołączyli Katarzyna Baczyńska i Piotr Kaniewski, odpowiednio TV Director i Media Director.

Powstanie Codemedia było odpowiedzią na sytuację na rynku – w dużych agencjach koncentrowano się przede wszystkim na obsłudze największych budżetów, a małe i średnie firmy, które decydowały się na komunikację w mediach, miały znacznie mniejszą możliwość wyboru. Codemedia na początku swojego istnienia postawiło sobie za cel bycie prawdziwym doradcą mediowym i partnerem biznesowym, co wiązało się z koniecznością oferowania wysokiego poziomu serwisu i atencji okazywanej klientom. Wysokiemu poziomowi obsługi opartemu o wiedzę o polskim rynku mediów i polskim konsumencie towarzyszyły atrakcyjne warunki zakupu. Okazało się bowiem, iż nie sieciowy dom mediowy był w stanie już wówczas skutecznie powalczyć również na płaszczyźnie kosztowej. Filozofia świadczenia usług przyjęta w Codemedia zbiegła się ponadto z nowymi oczekiwaniami marketerów. W dobie kryzysu finansowego, który zapoczątkował upadek Lehman Brothers w 2008 r., reklamodawcy zaczęli zdawać sobie sprawę, że samo „dowiezionie GRP” nie gwarantuje biznesowego sukcesu kampanii, a od domów mediowych zaczęto oczekiwać znacznie więcej.

– Nisza, w której funkcjonowały niesieciowe domy mediowe, zaczęła być bardziej pożądana przez klientów, zaś model współpracy oparty na hurtowym dostarczaniu GRP zaczął się wyczerpywać. Wbrew temu, co można przeczytać dzisiaj w wielu publikacjach, nie jest to zjawisko nowe – jest to coś, na czym wyrosły niesieciowe domy mediowe, ale dopiero teraz zostało ono zauważone przez największych graczy – mówi Katarzyna Baczyńska, TV Director, dom mediowy Codemedia.

Codemedia kieruje się ideą „the new sense of communication”.

– Od początku działalności stawiamy na jakościowe rozwiązania. Wsłuchujemy się w potrzeby marek i przekładamy je na realia mediowe. Dzięki niezależności od innych podmiotów oraz silnym zakorzenieniu na naszym rynku jesteśmy w stanie elastycznie dopasowywać się do zmian i skutecznie pomagać naszym Klientom w realizacji ich celów biznesowych – wskazuje Piotr Kaniewski, Media Director, dom mediowy Codemedia.

W strukturze firmy wyodrębniony został dział Media Leaders&Trade odpowiedzialny za negocjacje z mediami oraz merytoryczne wsparcie zespołów bezpośrednio współpracujących z klientami.

Dom mediowy koncentruje się również na rozwijaniu własnych narzędzi analitycznych. Dwa lata temu wyodrębnił specjalną jednostkę badawczo-analityczną – code.insights. Jest to odzwierciedleniem przekonania, że w czasach nagromadzenia różnorodnych danych coraz większego znaczenia nabiera odpowiedni dobór informacji, ich selekcja oraz autorska analiza uwzgledniająca specyfikę polskiego konsumenta. Codemedia skupia się nie tylko na tworzeniu nowych rozwiązań, ale także budowaniu silnego zespołu ekspertów.

– Wierzymy w analityczne podejście do projektowania kampanii. Działania maszyn/technologii są tylko podstawą do wyprowadzania prawidłowości i budowania na ich podstawie strategii docierania do grup celowych. Osiąganie zamierzonych efektów uzależnione jest od doświadczenia i rynkowego wyczucia osób pracujących przy danym projekcie. Nasz 50-osobowy zespół tworzą eksperci doradzający klientomna każdym etapie projektowania działań marketingowych, umiejący właściwie zanalizować ogrom dostępnych danych – mówi Piotr Bieńko, CEO domu mediowego Codemedia.

Codemedia w tym roku odnowiło identyfikację wizualną. W nowym logotypie dominują dwie barwy – indygo i różowa. Odzwierciedlają one zarówno matematyczne podejście domu mediowego do tworzenia kampanii, jak i otwartość na nieszablonowe oraz innowacyjne rozwiązania.

codemedia.pl

JK

Dodane tagi