NEWS

Tektura jako opakowanie pomidorów czereśniowych zwiększa wartość produktu

Metsä Board i fińska spółdzielnia ogrodnicza Närpes grönsaker zleciły wykonanie badania porównującego pudełka kartonowe z obecnie stosowanymi, jako opakowania pomidorów czereśniowych, pudełkami z tworzywa sztucznego. Badanie koncentrowało się na postrzeganiu produktu przez konsumentów, zapobieganiu marnotrawstwu żywności i ograniczaniu szkodliwego wpływu na zmiany klimatu. Wyniki wskazują, że konsumenci uważają opakowania tekturowe za bardziej odpowiedzialne rozwiązanie niż plastik, a docenianie ich wartości oznacza gotowość do płacenia wyższej ceny. Badanie udowodniło również, że pudełka kartonowe chronią pomidory czereśniowe przynajmniej równie dobrze, jak ich odpowiednik z tworzywa sztucznego. 

W ramach projektu przeprowadzono również szczegółową analizę opinii konsumentów, korzystając z pomocy fińskiego specjalisty od badań rynkowych – firmy Sense N Insight. Okazało się, że tektura jest postrzegana jako materiał wygodny, innowacyjny, estetyczny i odpowiedzialny, a jej wysoka ocena wzmacnia wizerunek jakościowy produktu. Większość uczestników twierdziło, że preferują tekturę ze względu na jej przydatność do recyklingu, ale jednocześnie chcieliby lepiej widzieć produkt. Wyniki wskazują, że uczestnicy badania byli gotowi zapłacić więcej za pudełko kartonowe niż za pudełko z tworzywa, co dowodzi, że konsumenci aktywnie poszukują alternatyw dla plastiku.

Druga część badania dotyczyła okresu trwałości i wpływu upraw pomidorów czereśniowych na klimat. Ten produkt jest cenny i jest bardzo ważne, aby nie dopuszczać do żadnych strat. Fiński Instytut Zasobów Naturalnych zbadał okres trwałości pomidorów czereśniowych przechowywanych w pudełkach z różnych tektur Metsä Board oraz w opakowaniu plastikowym, wykonanym z polietylenu poddanego recyklingowi. Uzyskane wyniki wskazują, że w pudełkach kartonowych pomidory czereśniowe przechowują się przynajmniej również dobrze jak w opakowaniu z tworzywa sztucznego.

Badanie objęło również niekorzystny wpływ na klimat pojemnika polietylenowego z recyklingu, który wyliczono na sześciokrotnie wyższy niż średnia wartość dla pudełek kartonowych. Ta część badania była oparta o dane dotyczące produkcji i transportu oraz dodatkowe dane produkcyjne, dostarczone przez Metsä Board.

Podobnie jak w przypadku wszystkich opakowań żywności, rzeczywisty wpływ samego opakowania pomidorów czereśniowych na klimat jest niewielki. Większość wpływu ma związek z pakowaną żywnością, dlatego jest bardzo istotne, aby nie dopuszczać do jej marnotrawstwa, dbając o to, aby została w całości spożyta i nie była wyrzucana.

www.metsaboard.com

JK

Dodane tagi