NEWS

Przemek Rosa i Adam Kręgielewski (Group One) w reaktywowanej grupie roboczej IAB

Przemek Rosa i Adam Kręgielewski (Group One) w reaktywowanej grupie roboczej IAB

Eksperci Group One: Przemek Rosa, Head of Paid Social w SalesTube oraz Adam Kręgielewski, Digital Strategist w Labcon, dołączyli do grupy roboczej IAB Polska. Celem reaktywowanej grupy social media będzie skuteczne definiowanie i rozwiązywanie najistotniejszych wyzwań tego sektora komunikacji i reklamy online.

13 lutego odbyło się pierwsze spotkanie reaktywowanej grupy roboczej social media IAB Polska, w którym wzięło udział kilkunastu przedstawicieli agencji i domów mediowych. W gronie tym znaleźli się także eksperci Group One, największej niezależnej grupie komunikacyjnej w Polsce.

- Social media umacniają swoją pozycję i nadal pozostają jednym z najprężniej rozwijających się sektorów reklamy online. Wiąże się to z wieloma wyzwaniami, które z roku na rok wraz z rozwojem mediów społecznościowych dynamicznie się zmieniają. Liczę, że grupa robocza złożona ze specjalistów związanych z wieloma aspektami komunikacji social media przyczyni się do rozwijania dobrych praktyk oraz wyznaczania rynkowych standardów w tym obszarze działań reklamowych - mówi Adam Kręgielewski, Digital strategist w Labcon.

Cele działania grupy na rok 2019 są bardzo ambitne. Spotkania mają służyć wymianie doświadczeń z obszaru social media oraz wypracowanie najlepszych praktyk, które sprostają zagrożeniom zdiagnozowanym przez IAB w badaniu internautów z 2018 pod tytułem „Dezinformacja w sieci”.

- W czasach, kiedy w sieci mamy do czynienia z setkami domorosłych "specjalistów" od tematyki social media czuję, że to najwyższy czas, żeby przedstawiciele agencji i domów mediowych potrafili wypracować i przedstawić wspólne eksperckie stanowisko. Jeśli nie IAB, to kto ma to zrobić? - dodaje Przemek Rosa, Head of Paid Social w SalesTube.

Spotkania grupy roboczej social media IAB Polska będą odbywały się w 2019 roku cyklicznie co miesiąc.

JK