ARTYKUŁ

MONITOROWANIE WYDATKÓW NA RYNKU OOH W POLSCE

W niniejszym Raporcie OOH 2018 prezentujemy, podobnie jak rok temu, zestawienie przychodów netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów dominujących firm na polskim rynku OOH za lata 2013 – 2017, które pochodzą ze sprawozdań finansowych tych firm, zostały opublikowane i są dostępne w KRS.

Dane pochodzące ze sprawozdań finansowych dostępnych w KRS zestawiliśmy z danymi, które są przez nas monitorowane, opracowywane i udostępniane w postaci informacji o wielkości sprzedaży w odstępach kwartalnych z podsumowaniem rocznym w raportach.

Wydatki monitorowane na rynku OOH w Polsce vs. suma przychodów firm OOH (patrz wykresy obok) oparte są na wartości i dynamice rynku. W kolejnym roku uwzględnimy w raporcie szczegółowe dane dotyczące rynku DOOH, a zwłaszcza jego kluczowych graczy. Ten segment rynku zaczyna być również istotny dla większości pozostałych firm na rynku OOH, których obecne przychody generowane są przede wszystkim przez „tradycyjny outdoor” plus w niektórych przez „tranzyt”.

Raport o reklamie OOH w Polsce opiera się na pozyskiwanych danych bezpośrednich od poszczególnych firm oraz w części estymowanych na podstawie dostępnych źródeł i współczynników wykorzystania powierzchni ekspozycyjnych na nośnikach reklamy. Od kilku lat jest przygotowywany we współpracy z Domem Mediowym Starcom (Publicis Media).

Artykuł pochodzi z Raportu IGRZ 2018 – Reklama OOH w Polsce”. Zobacz wersję online.

Dodane tagi