NEWS

Zabawa i trudne dyskusje - branża reklamowa pod Tarczynem

17 maja br.w Przypkach pod Tarczynem odbyło się kolejne Sprawozdawcze Walne Zebranie Polskiej Izby Artykułów Promocyjnych. Było okazją do integracji i zabawy we wspólnym gronie ale także do dyskusji o sprawach ważnych dla całej branży, które nie zawsze były łatwe i czarno-białe, pokazywały problemy rynku od różnych stron łańcucha dystrybucji.

W ramach części oficjalnej Zarząd PIAP przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok,  omówiono główne plany na najbliższy okres i zrealizowane zadania, udzielono też absolutorium Zarządowi za 2018 rok. Przy tej okazji wywiązała się dyskusja między dwoma głównymi uczestnikami rynku reklamowego – dostawcami i agencjami reklamowymi, która pokazała ich problemy, oczekiwania względem siebie i różnice. W trakcie spotkania uczestnicy zebrania otrzymali upominek – niespodziankę, książkę autorstwa jednego z Członków, Artura Owczarskiego, pt. „Droga66 Droga Matka”, wraz ze specjalną dedykacją. Kolejną częścią była integracja, choć jej również towarzyszyły kuluarowe rozmowy branżowe. Członkowie PIAP mogli między innymi sprawdzić swoją odwagę i sprawność w parku linowym.

Dla Członków PIAP tego typu spotkania są dużą wartością samą w sobie, bo pozwalają poznać problemy branży od różnych stron, co zwiększa świadomość i rozumienie tego rynku.  

Jako nowi Członkowie PIAP po raz pierwszy uczestniczyliśmy w rocznym walnym zgromadzeniu Izby. Naszą szczególną uwagę zwróciła duża aktywność, nie tylko Zarządu ale i obecnych na spotkaniu Członków. Poruszane tematy z poziomu biznesowego były istotne i ważne, ale niekoniecznie łatwe. Dzięki tej burzliwej dyskusji, która choć gorąca, przyczyniła się do nieco spóźnionego i ochłodzonego obiadu, liczymy jak pewnie większość uczestników, że będzie miała swój finał w pozytywnym załatwieniu chociaż części poruszanych podczas niej spraw. Na zebraniu można było odczuć nieco inne postrzeganie odpowiedzi na pytanie - po co tu jesteśmy – przez agencje reklamowe a inne przed dystrybutorów czy producentów. Napiętą atmosferę doskonale rozładowała późniejsza integracja, choć może w przypadku atrakcyjnego i niełatwego parku linowego trudno tu mówić o rozluźnieniumówi Iwona Jagielska z firmy Bazarnik.

– Jak najbardziej był to mile spędzony czas i myślę, że tego typu spotkania, mające na celu pewną integrację branży są potrzebne, bo daje nam to możliwość wymiany pewnych poglądów, porozmawiania o sytuacji rynkowej itd. Mogłaby być wyższa frekwencja, bo nieobecni nie mają chyba na co dzień możliwości poznania tego, co tak naprawdę PIAP robi, czym się do końca zajmuje i jakie ewentualnie korzyści posiada się z uczestnictwa w Stowarzyszeniu.Oczywiście widać było rozdźwięk pomiędzy oczekiwaniami obecnych na spotkaniu agencji w porównaniu z oczekiwaniami producentów. Pytanie, jak to wszystko pogodzić, bo jeden cel powinien być dla nas wspólny – promocja i lobbing upominków reklamowych wśród klientów finalnych – mówi Mariusz Kostyła, Dyrektor Sprzedaży Krajowej Happy Gifts Europe.

Problemy branżowe, które wywołały szereg dyskusji między członkami pokazują, jak ważne są tego typu spotkania. Bezpośrednia konfrontacja daje możliwość rozwiązania wielu spraw, ustalenia pewnych kompromisów, dokładnego zarysowania problemu. To także inspiracja dla Zarządu PIAP, żeby pomagać członkom w rozwiązywaniu tych różnic, wypracowaniu zasad, które mogłyby wspomóc funkcjonowanie rynku. Już dziś zapraszamy wszystkie firmy członkowskie do uczestnictwa w Sprawozdawczo-Wyborczym Walnym Zebraniu PIAP w przyszłym roku, bo razem możemy więcej.

WZC PIAP 2019 GALERIA

INTEGRACJA-PARK LINOWY WZC PIAP 2019

WZC PIAP 2019 KOLACJA I INTEGRACJA

JK

Dodane tagi