NEWS

Clear Channel Poland w sporze z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie

Clear Channel Poland w sporze z Zarządem Dróg Miejskich w Warszawie

Jeden z liderów reklamy zewnętrznej w Polsce został ukarany przez Zarząd Dróg Miejskich w Warszawie. Miejscy urzędnicy uznali, że digitalowe nośniki należące do firmy nielegalnie zajmują pas drogi.

W ubiegłym tygodniu przedstawiciele Zarządu Dróg Miejskich wszczęli wobec Clear Channel Poland 334 postępowania administracyjne. ZDM, za działania niezgodne z Ustawą o drogach publicznych, chce nałożyć na Spółkę karę na kwotę 650 tys. złotych.

Firma nie zgadza się z interpretacją Ustawy przez Zarząd Dróg Miejskich, jej zdaniem nie ma mowy o łamaniu prawa. Według warszawskiego ZDM-u reklamy przy drogach rozpraszały użytkowników przestrzeni publicznej.

W stanowisku przysłanym na adres redakcji OOH magazine przez Clear Channel Poland Sp. z o.o., firma zapowiada ze swoje strony kroki prawne:

„W odpowiedzi na działania podejmowane przez ZDM w Warszawie pragniemy podkreślić, że wszystkie nośniki reklamowe są instalowane przez naszą firmę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz na podstawie umów zawartych z zarządcami nieruchomości. W przypadkach niektórych nośników reklamowych ZDM w Warszawie zgłasza wątpliwości, co do ich umiejscowienia względem pasa drogowego i wszczyna postępowania administracyjne.  Pragniemy podkreślić, że działania takie wynikają z przyjęcia przez urzędników skrajnie niekorzystnej dla naszej firmy interpretacji pojęcia pasa drogowego.

Ponadto, wskazujemy, że zapadłe do tej pory w postępowaniach administracyjnych rozstrzygnięcia są nieprawomocne i spotykają się z właściwą reakcją prawną. Wskazujemy, że publikowane przez ZDM komunikaty mają charakter skrajnie jednostronnego stanowiska jednego z uczestników toczących się sporów administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Dodatkowo na uwadze należy mieć, że wykorzystywanie przez ZDM nazwy naszej firmy w kontekście rzekomych naruszeń prawa stanowi rażące pogwałcenie tajemnicy przedsiębiorstwa. Działanie to wydaje się mieć na celu napiętnowanie Clear Channel Poland Sp. z o.o. w świadomości mieszkańców Warszawy.

Mając na uwadze powyższe chcemy podkreślić, że postępowanie to będzie skutkować adekwatną reakcją prawną naszej firmy”.

JK

 

Dodane tagi