NEWS

Powstanie agencja mediowa Sigma Bis od PZU i Orlen

Powstanie agencja mediowa Sigma Bis od PZU i Orlen

PZU i Orlen mają zgodę UOKiK-u na stworzenie agencji mediowego Sigma Bis Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów zgodził się na utworzenie przez PKN Orlen i PZU firmy Sigma Bis stwierdzając, że koncentracja nie ograniczy konkurencji.

Wspólna firma obu państwowych spółek ma być agencję mediową zajmującą się przede wszystkim negocjowaniem oraz zakupem mediów. PKN Orlen i PZU zapowiedziały utworzenie wspólnej spółki zajmującej się usługami marketingowymi na koniec lipca br. Pierwotnie jej nazwy nie podały - kilka dni później okazało się, że jej robocza nazwa brzmi Sigma Bis. Wypłynęło to we wniosku złożonym w UOKiK. Wynikało z niego, że do utworzenia nowej firmy wykorzystana zostanie istniejąca już spółka należąca do grupy kapitałowej PZU - Sigma BIS SA z siedzibą w Warszawie.

Spółka ta nie prowadziła dotychczas działalności gospodarczej. Z naszych ustaleń wynika, że jest to robocza nazwa nowego podmiotu, docelowo zostanie zmieniona. Sigma Bis nie tylko dla Orlenu i PZU We wniosku do UOKiK o zgodę na utworzenie takiej firmy sprecyzowano, że będzie ona świadczyć usługi w zakresie planowania, opracowywania strategii emisji materiałów reklamowych w mediach, sponsoringu projektów mediowych, negocjowania oraz zakupu czasu i przestrzeni reklamowej w mediach, opracowywania badań i analiz skuteczności aktywności reklamowej w mediach, badania rynku, usług sprzedaży własnej powierzchni reklamowej PKN Orlen i PZU oraz performance marketingu. Usługi te mają być świadczone „zarówno na rzecz podmiotów z grup kapitałowych PKN Orlen i PZU jak również podmiotów trzecich” - napisano. Tymczasem w wydanym kilka dni wcześniej komunikacie obu firm informowano, że nowa spółka zajmie się jedynie świadczeniem usług na rzecz tylko i wyłącznie PZU i Orlenu. Obie firmy odmówiły wówczas udzielania informacji na temat mającej powstać spółki - nie podają daty rozpoczęcia jej działalności, liczby pracowników itp. Nieoficjalnie wiadomo, że w obu firmach już zaczęły się rozmowy dotyczące składu zespołu nowego podmiotu. Prawdopodobnie jego trzon stanowić będą ludzie z działów marketingu obu firm.

Adam Burak, dyrektor wykonawczy ds. komunikacji korporacyjnej w PKN Orlen decyzję o utworzeniu tego podmiotu uzasadniał wówczas koniecznością wzmacniania rozpoznawalności marek w ramach Grupy Orlen i globalnym podejściem do komunikacji marketingowej.  - Rynek reklamy ewoluuje bardzo dynamicznie i nie zamierzamy się temu biernie przyglądać. Działamy globalnie, nasze produkty oferowane są w ponad 100 krajach na 6 kontynentach, a nasza detaliczna sieć sprzedaży działa nie tylko w Polsce, ale też w Niemczech, w Czechach i na Litwie, a od 2019 r. również na Słowacji. Przeniesienie kompetencji marketingowych, szczególnie w Internecie, wewnątrz Grupy to przede wszystkim gwarancja spójności komunikacji, a co za tym idzie wzmacnianie siły naszych marek. Łatwiej będzie też prowadzić ewaluację realizowanych kampanii i skupiać się na najbardziej efektywnych na danym rynku narzędziach. To także nowe możliwości w budowaniu bezpośrednich relacji z naszymi klientami, głównie poprzez wykorzystanie programów lojalnościowych - mówił.

Z kolei Damian Ziąber, dyrektor biura komunikacji korporacyjnej Grupy PZU wskazywał, że coraz więcej marek szuka rozwiązań podnoszących efektywność zakupu usług reklamowych i sposobów prowadzenia swojej komunikacji z odbiorcą końcowym.  - Wciąż dążymy do optymalizacji efektywności wydatków reklamowych i marketingowych. Wspólnie z naszym partnerem chcemy pójść o krok dalej, wzorując się na światowych trendach. Nasze przedsięwzięcie ma pokazać, że na działania marketingowe można patrzeć szerzej niż tylko w obszarze branży, w której się działa, zaś łączenie budżetów marketingowych da efekty synergii, przede wszystkim kosztowej. Nowoutworzona spółka będzie oferować pełen zakres wspomnianych usług marketingowych. Grupa PZU ma już doświadczenia z zakresu synergii kosztowych - ubezpieczyciel  działając wspólnie z Bankiem Pekao SA osiągnął w krótkim czasie znaczne oszczędności - dodał.

Nowa firma nie ograniczy konkurencji UOKiK poinformował na Twitterze we wtorek, że wydał zgodę na utworzenie przez Orlen i PZU firmy pod nazwą Sigma Bis. „Spółka ma w planach negocjowanie i zakup czasu oraz przestrzeni reklamowej, a także badania skuteczności aktywności reklamowej w mediach. Koncentracja nie ograniczy konkurencji" - informuje UOKiK.

MW

Dodane tagi