NEWS

Clear Channel Poland podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Outdooru IBO

1 października 2019 r. Clear Channel Poland podpisało porozumienie o współpracy z Instytutem Badań Outdooru IBO na zasadach komercyjnych. W praktyce oznacza to, iż oferta Clear Channel będzie dostępna do planowania poprzez platformę IDS udostępnioną rynkowi przez IBO.IBO gwarantuje autoryzację i aktualizację danych Clear Channel w oparciu o badanie Outdoor Track.

Outdoor Track to badanie widowni outdooru, pozwalające na opisanie oferty wskaźnikami mediowymi - GRP, zasięgu i częstotliwości – a więc porównywalność outdooru z innymi mediami i efektywne planowanie kampanii OOH. 

Clear Channel Poland, tworząc ofertę handlową na 2020 r., opiera się na wskaźnikach oglądalności powierzchni reklamowych wynikających z badania Outdoor Track. Wiedza o widowni poszczególnych nośników pozwala na zróżnicowanie ich cen w zależności od osiąganych parametrów. Oferty Clear Channel będą więc zawierały te wskaźniki, tak aby marketerzy, analizując skuteczność swoich kampanii, mogli posługiwać się porównywalnymi parametrami. Dane z badania Outdoor Track pokazują  skuteczność  outdooru. Jesteśmy przekonani, że umocnią pozycję medium i naszej oferty w media-mix klientów.

O badaniu Outdoor Track:

Outdoor Track został  zrealizowany zgodnie z metodologią opartą na licencji brytyjskich badań reklamy zewnętrznej Route. Badanie Outdoor Track to największe i najbardziej kompleksowe badanie mediów w Polsce, bazuje na następujących danych:

  •            natężenie ruchu indywidualnego, komunikacji miejskiej oraz pieszych w oparciu o  Macierze Ruchu przygotowane przez Biuro Inżynierii Transportu
  •            dane o sposobach przemieszczania się i zwyczajach komunikacyjnych mieszkańców w oparciu o technologie GPS zrealizowane przez instytuty Kantar Millward Brown oraz IPSOS
  •            baza danych o nośnikach reklamowych uwzględniająca wszystkie cech fizyczne nośników (położenie nośnika, wymiary, wysokość, odległość od strumienie ruchu, clutter)

Badanie objęło swoim zasięgiem 10 największych aglomeracji w Polsce tj.: agl. warszawską, śląską, krakowską, trójmiejską, łódzką, poznańską, wrocławską, szczecińską, bydgoską i lubelską (w sumie 148 gmin w ramach aglomeracji). Do realizacji projektu poza ww. podmiotami zostali zaangażowani światowej klasy partnerzy i wykonawcy: MGE Data, Route (UK), Navteq oraz Red Research, zapewniając na każdym etapie realizacji procesu badawczego wykorzystanie najnowocześniejszych rozwiązań w zakresie badań i technologii.

clearchannel.com.pl

KL

Dodane tagi