ARTYKUŁ

Marek Kamiński wspiera młodzież z całej Polski

Marek Kamiński wspiera młodzież z całej Polski

Już od dwóch lat organizujemy jako Fundacja Marka Kamińskiego stypendialny program motywacyjno – rozwojowy Life Plan dla młodzieży z całej Polski. Program tworzymy w oparciu o Metodę Biegun autorstwa Marka Kamińskiego.

To program trwający 8 miesięcy, w którym odkrywamy w uczestnikach ich potencjał, rozwijamy umiejętności, wyposażamy w kapitał na resztę życia, a przede wszystkim pomagamy budować poczucie własnej wartości poprzez pracę z umysłem i ciałem.

Program ten jest kontynuacją wsparcia młodych ludzi w podejmowaniu zmiany w ich życiu, tak jak Metoda Biegun wpłynęła na Jasia Melę podczas wypraw na Bieguny w 2004 roku.

Program Life Plan składa się z części składowych:

▪ 8 miesięcy indywidualnej pracy z trenerami

▪ 11 dni pracy grupowej na obozie letnim

▪ wyjście poza schemat na wyprawie survivalowej

▪ warsztaty motywacyjne

▪ sesje indywidualne z trenerami na każdym etapie projektu

▪ gala podsumowująca projekt

- Chcemy nie tylko kontynuować program Life Plan, ale też go rozwijać i rozszerzać o większą ilość uczestników. Zachęcamy młodzież z całego kraju do zgłoszeń, a polski biznes do włączenia się w POMAGANIE.Pragniemy angażować w pomaganie kolejne firmy, które wpisują się w trend CSR – społecznej odpowiedzialności biznesu, które widzą potencjał w pracy z młodzieżą jako naszą przyszłością.

„Troska o lepszy świat wymaga odwagi i naszej wspólnej pracy.” - Marek Kamiński.

Więcej o programie TUTAJ.

MW

Dodane tagi