ARTYKUŁ

Dynamiczny wzrost ruchu na ulicach polskich miast. IGRZ publikuje dane miejskich instytucji

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej przeanalizowała dane dotyczące zmian w natężeniu ruchu. W pierwszym tygodniu maja ruch na ulicach największych polskich miast wzrósł o ponad 20% w stosunku do ostatniego tygodnia kwietnia. Podobna tendencja dotyczy dróg pomiędzy głównymi miastami.

Wprowadzenie 14 marca 2020 roku stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie 20 marca stanu epidemii, wiązało się ze znaczącymi ograniczeniami w funkcjonowaniu życia gospodarczego i społecznego, zamknięciem granic i odwołaniem wszelkich wydarzeń oraz imprez o charakterze masowym. Pociągnęło to za sobą zmniejszenie ruchu w otoczeniu nośników reklamy i w konsekwencji spadek postrzegania eksponowanych na nich treści promocyjnych. Według raportów World Out Of Home Organization stało się tak we wszystkich krajach, w których reklama OOH odgrywa ważną rolę na rynku reklamowym.

Od drugiej połowy kwietnia, a zwłaszcza od 4 maja 2020 roku został odnotowany dynamiczny wzrost ruchu, nie tylko samochodowego, ale również pieszego. Według Raportu firmy Xeneco przygotowanego we współpracy z Proxi.cloud ruch w tygodniu 27.04. – 03.05. osiągnął poziom 60% stanu poprzedzającego wprowadzenie ograniczeń. W kolejnych dwóch tygodniach był już na poziomie odpowiednio 73% oraz 75% ruchu normalnego.

Pozytywne i oczekiwane zmiany są rezultatem wprowadzania przez rząd kolejnych etapów odmrażania gospodarki i funkcjonowania społecznego w przestrzeni publicznej. Następne dane dotyczące zwiększającego się ruchu będą dostępne jeszcze w maju i jak można już zauważyć na ulicach, winny pokazywać dalszą tendencję wzrostową.

Wyniki te potwierdzają uzyskane przez IGRZ z instytucji miejskich dane o strumieniach ruchu samochodowego w kluczowych punktach Warszawy i Krakowa.

Dane Zarządu Dróg Miejskich w Warszawie pokazują, że ruch na jednym z ważniejszych węzłów komunikacyjnych, na Rondzie Dmowskiego w centrum stolicy, wzrósł z 250 tysięcy pojazdów w okresie 20.04- 24.04. do blisko 320 tysięcy pojazdów w okresie 11.05. – 15.05.

Warto także przytoczyć dane pochodzące z warszawskiej firmy Warexpo, generowane przez nośnik cyfrowy na ulicy Chmielnej, ulicy handlowej o dominującym ruchu pieszym:

W tygodniu 27.04. – 03.05. notowano jedynie ponad 3 tysiące przejść obok punktu pomiarowego, następnie w tygodniu 04.05. – 10.05. blisko 8 tysięcy, a w kolejnym tygodniu 11.05. - 17.05. odnotowano już ponad 11 tysięcy przejść, co stanowi wzrost o 39% w stosunku do poprzedniego tygodnia.

W Krakowie w trzech puntach pomiarowych zanotowano w okresie 04.05 – 08.05.: na rondzie Mogilskim 65 tysięcy pojazdów dziennie (wzrost o 17% w stosunku do okresu 20.04. – 24.04.), na rondzie Grzegórzeckim 64 tysiące pojazdów (wzrost o 19%) i na rondzie Grunwaldzkim 61 tysięcy. pojazdów (wzrost o 13%).

IGRZ planuje dokonać ponownej weryfikacji danych o ruchu, tym razem na większej próbie miast według danych na koniec maja 2020 roku.

Źródło: IGRZ /maj 2020

KL

Dodane tagi