NEWS

Polski Instytut Ekonomiczny prognozuje odbicie gospodarki

  • Jak czytamy na łamach Business Insider, sygnały płynące z rynku dotyczące kondycji gospodarczej kraju są conajmniej pozytywne. Wedle raportu Polskiego Instytutu Ekonomicznego "pierwszą fazę walki z kryzysem w Polsce można ocenić pozytywnie". 
  •  Główne aspekty, na które uwagę zwracają eksperci PIE to mała liczba firm, które zamknęły działalność w czasie pandemii, oraz niższy poziom bezrobocia niż wcześniej przewidywano. 
  • Bazując na informacjach instytucji międzynarodowych, straty wynikające z epidemii możemy odrobić nawet w rok lub nieco ponad rok.

Jak czytamy w materiale, wedle statystyk CEIDG liczba zakończonych działalności gospodarczych w okresie od 10 marca do 25 czerwca to 28 tys., i jest to mniejsza liczba, niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Jednocześnie według PIE, liczba nowo zarejestrowanych w tym czasie firm to prawie 60 tys.

Business Insider powołuje się poza PIE na raporty S&P Global Ratings oraz Międzynarodowego Funduszu Walutowego. S&P Global Ratings prognozuje spadek polskiego PKB o 4 procent w 2020 roku, po czym odbicie o 5 procent w 2021. Mniej optymistyczny jest Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który przewiduje spadek w tym roku o 4,6%, po czym odbicie w 2021 roku na poziomie 4.2%. Warto jednak dodać, że na liście 30 państw, które MFW analizuje, Polska jest jednym z trzech krajów (obok Iranu i Turcji), którym MFW nie obniżyło prognoz na ten i obecny rok.

Nienajgorsze wieści płyną również z rynku pracy. Bezrobocie wzrosło (6,3 proc. na koniec czerwca, 6 proc. - koniec maja), jednak marcowe prognozy wieszczyły nawet dwucyfrowe stopy bezrobocia. 

Pozytywne sygnały płyną także z rynku sprzedaży detalicznej. Wedle obliczeń PIE w czerwcu tego roku kupiliśmy tylko o 1,9 proc. mniej w porównaniu do czerwca 2019 roku. To ważne, szczególnie w kontekście faktu, iż kwietniu ten spadek wyniósł prawie 23%. 

Opracowano na podstawie informacji: Business Insider

KL

Dodane tagi