NEWS

ALDI walczy z plastikiem i wdraża misję opakowaniową  we wszystkich krajach

Sieć zapowiada, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań dla produktów marek własnych będą wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub certyfikowanych źródeł, a do końca 2025 roku wszystkie opakowania artykułów marek własnych będą nadawać się do recyklingu. Z oferty ALDI znikną też jednorazowe produkty powstałe z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki. Dzięki już podjętym działaniom tylko w 2019 roku ALDI udało się oszczędzić około 369 ton tworzyw sztucznych.

Coraz więcej klientów zwraca uwagę na wpływ działalności przedsiębiorstwa na środowisko i społeczeństwo oraz uwzględnia to kryterium w trakcie zakupów. Oprócz jakości i bezpieczeństwa produktów klienci w coraz większym stopniu zwracają bowiem uwagę na kwestie związane ze sposobem pakowania produktów. Właśnie dlatego celem całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord jest zdecydowane zmniejszenie ilości tworzyw sztucznych będących w obiegu.

Dbałość o środowisko i konsekwentne dążenie do redukcji plastiku przejawia się m.in. w wycofaniu jednorazowych toreb zakupowych i zastąpieniu ich torbami wielokrotnego użytku. Już teraz torby jednorazowe zostały usunięte ze wszystkich sklepów w Belgii, Francji, Niemczech, Luksemburgu, Holandii i Polsce.

ALDI zapowiada także wprowadzenie wielorazowych siatek na warzywa i owoce we wszystkich sklepach spółek ALDI.  Sieć podjęła również decyzję, że do 2023 roku wszystkie ekologiczne owoce i warzywa nie będą w ogóle pakowane lub będą posiadały opakowania przyjazne dla środowiska, tym samy wyeliminowane zostaną tzw. reklamówki „zrywki”. Dzięki temu zużycie plastiku zostanie zredukowane do minimum. Już teraz w Niemczech prowadzony jest specjalny program pilotażowy, gdzie testowane są nowe, bardziej zrównoważone opakowania na warzywa i owoce. Nowe woreczki powstają m.in. z odpadów z produkcji cukru trzcinowego i dzięki temu w 100% nadają się do recyklingu.

-Dbałość o środowisko i społeczna odpowiedzialność biznesu są wpisane w DNA marki ALDI i stanowią jeden z głównych elementów systemu wartości całej Grupy Przedsiębiorstw ALDI Nord. Wierzymy, że wcielając je w życie przyczyniamy się do kształtowania postaw i przyjaznego otoczenia dla przyszłych pokoleń. Właśnie dlatego, ograniczenie ilości opakowań oraz zwiększenie udziału opakowań nadających się do recyklingu to działania, które znalazły się  na naszej liście priorytetów. W ich wdrażaniu działamy zgodnie z zasadą „Ograniczenie. Ponowne wykorzystanie. Recykling” - wyjaśnia Katarzyna Bawoł, Kierownik Działu Jakości i CR ALDI Polska.

Pierwsze działania w ramach tzw. misji opakowaniowej ALDI mają zostać zrealizowane jeszcze w tym roku. Sieć zobowiązała się, że do końca 2020 roku wszystkie rodzaje opakowań mają być wykonane z materiałów pochodzących z recyklingu lub z surowców pochodzących z certyfikowanych źródeł. Jednym z głównych celów ALDI w zakresie polityki opakowaniowej jest także wprowadzenie do  końca 2025 roku dla wszystkich produktów marek własnych opakowań nadających się do recyklingu, kompostowania lub ponownego wykorzystania.

Z oferty ALDI jeszcze do końca tego roku zniknąć mają również jednorazowe produkty wykonane z tworzyw sztucznych, takie jak np. talerze, sztućce, kubki i słomki. Już od 2019 roku w całej Grupie Przedsiębiorstw ALDI Nord standardowe patyczki do uszu zastępowane są bardziej ekologicznymi alternatywami. Dzięki temu tylko w 2019 roku sieci udało się oszczędzić około 369 ton tworzyw sztucznych.

Cele ALDI w zakresie polityki opakowaniowej i redukcji plastiku zawarte zostały w Raporcie Zrównoważonego Rozwoju 2019. Głównym celem publikacji raportu zrównoważonego rozwoju jest transparentność działalności ALDI pod kątem społecznym, ekologicznym i ekonomicznym. Wyraża się ona w działaniach na rzecz społeczeństwa i ekologii, a także w budowaniu oferty w oparciu o produkty certyfikowane według kryteriów zrównoważonego rozwoju, a więc przyjaznych społeczeństwu i środowisku. Główne obszary programu CR  ALDI to odpowiedzialność w ramach łańcucha dostaw, oszczędzanie zasobów, polityka klimatyczna i  zaangażowanie społeczne.

Raport zrównoważonego rozwoju ALDI oparty został na danych za okres obrotowy 2019, zebranych z poszczególnych dyskontów sieci, w tym ze 140 sklepów z Polski. Jest on zgodny ze standardami raportowania GRI Sustainability Reporting Standards (Global Reporting Initiative).

Dodane tagi