ARTYKUŁ

Badanie współpracy biznesu i edukacji z zakresu komunikacji marketingowej

Czy studenci komunikacji marketingowej, wchodząc na rynek, wiedzą, jakie są wobec nich oczekiwania? Czy nauka idzie w parze z praktyką? Sektorowa Rada ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej rozpoczęła badanie, którego wyniki będą podstawą do opracowania analizy aktualnej sytuacji współpracy pomiędzy środowiskiem akademickim a biznesem.

Celem badania jest poznanie opinii i doświadczeń w obszarze współpracy biznesu i edukacji w zakresie kształcenia na rzecz sektora komunikacji marketingowej.

Wyniki ankiety posłużą do opracowania raportu prezentującego status współpracy, wskaźniki potencjału oraz bariery kooperacji, a także pozwolą opracować założenia warsztatów, dotyczących usprawnienia współpracy.

Ankieta adresowana jest zarówno do przedsiębiorców sektora: agencja reklamowa (o różnym profilu działalności, zakresu świadczonych usług, specjalizacji), dom produkcyjny / mediowy / agencja mediowa, reklamodawca / marketer, wydawca / agencja eventowa, nadawca programów ogólnodostępnych i abonamentowych i inne, jak i do środowiska akademickiego: wykładowców i władz uczelni.

Sektor komunikacji marketingowej definiowany jest w oparciu o Polską Klasyfikację Działalności Gospodarczej z uwzględnieniem następujących kodów:

  • PKD J58.1 - Wydawanie książek i periodyków oraz pozostała działalność wydawnicza,
    z wyłączeniem w zakresie oprogramowania,
  • PKD J59 - Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo, programów telewizyjnych, nagrań dźwiękowych i muzycznych,
  • PKD J60 - Nadawanie programów ogólnodostępnych i abonamentowych,
  • PKD M.73.1 – Reklama.

Ankietę można wypełnić TUTAJ do 31.01.2021 r.

Raport z badania będzie dostępny jeszcze w I kwartale br. na stronie internetowej Sektorowej Rady ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej - > TUTAJ.

Badanie realizowane jest przez Sektorową Radę ds. Kompetencji Sektora Komunikacji Marketingowej we współpracy z Ogólnopolskim Panelem Badawczym Ariadna, a dane zebrane w trakcie badania są anonimowe, mają charakter poufny i będą prezentowane jedynie w postaci zbiorczych opracowań statystycznych.

Dodane tagi