Marketing MIX Reklamy marki CroppTown nie są obsceniczne

Reklamy marki CroppTown nie są obsceniczne

96
0

Komisja Etyki Reklamy oddaliła skargę wniesioną przeciwko reklamom marki CroppTown. Przedmiotem skargi były billboardy, na których widniały dwa znaki drogowe symbolizujące męskie i żeńskie organy płciowe ze sloganem: „Zupełnie inna jazda”. Zespół orzekający Komisji Etyki Reklamy, uznał, że symbole graficzne użyte w reklamie nie mają charakteru obscenicznego, a tym samym reklama nie narusza ogólnie przyjętych w reklamie zasad etycznych.