Marketing MIX Reklamy partii pod lupą IGRZ

Reklamy partii pod lupą IGRZ

25
0

Izba Gospodarcza Reklamy Zewnętrznej odniosła się do nowoprzyjętych zasad dotyczących promowania działalności partii politycznych. Izba za nieuzasadnione uznała ograniczenie do 2 m2 powierzchni, jaką partia może przeznaczyć na propagowanie statutowej działalności.

IGRZ zwraca uwagę, że partie przygotowując kampanie korzystają z usług profesjonalnych firm reklamy zewnętrznej a więc dysponujących w dużej mierze nośnikami wielkoformatowymi. W ocenie izby zapis odnośnie powierzchni reklamowej dyskwalifikuje te firmy na rzecz innych – niewielkich agencji reklamowych, posiadających kilka czy kilkanaście małych nośników. Tymczasem najbardziej popularna powierzchnia nośników wiodących firm to 12 m2.
IGRZ zwraca także uwagę, że pozbawianie komitetów możliwości reklamowania się na większych nośnikach, oznacza preferowanie innych mediów (telewizji, radia, internetu).

Dodatkowy argument dotyczy znacznej liczby lokalizacji, gdzie obecność dużych nośników ograniczają organy administracji publicznej (pas drogi, wiaty). Zdaniem IGRZ oznacza to koncesjonowanie działalności gospodarczej, gdyż zamówioną kampanię wyborczą będzie mógł prowadzić tylko ten przedsiębiorca, który uzyska odpowiednie decyzje zezwalające na zajęcie pasa drogowego. IGRZ wnosi o dokonanie w ustawie takich zmian, aby była zgodna z konstytucją i innymi ustawami i przede wszystkim spełniała intencje autorów – zapobiegała „zjawiskom kapitalizmu politycznego i politycznej korupcji”.