Marketing MIX Naukowy mural na cześć Skłodowskiej – Curie

Naukowy mural na cześć Skłodowskiej – Curie

0

4 lipca przybędzie w Warszawie nowy mural poświęcony patronce obchodzonego Roku Marii Skłodowskiej-Curie. Malując pracę na budynku dawnego Instytutu Radowego ulicy Wawelskiej 15, młodzi artyści chcą zwrócić uwagę na wpływ noblistki na rozwój polskiej nauki i medycyny.

Powstający przy ul. Wawelskiej mural uczci dorobek całego życia Marii Skłodowskiej-Curie. Prace nad muralem nieprzypadkowo rozpoczynają się 4 lipca. W tym dniu przypada 77. rocznica śmierci urodzonej w Warszawie wybitnej uczonej.  Ze względu na tak wyjątkowe miejsce, projekt muralu autorstwa Krzysztofa Bagińskiego jest minimalistyczny w formie, wyróżnia się prostym liternictwem i kontrastowymi kolorami. Odbiega stylistyką od poprzednich obrazów składających się na ścieżkę śladami Marii Skłodowskiej-Curie po Warszawie.  
 
Malowanie muralu rozpocznie się  w poniedziałek, 4 lipca, o godz. 13.00. Poprzedzi je złożenie kwiatów pod pobliskim pomnikiem Marii Skłodowskiej-Curie przez uczestników projektu:  przedstawicieli  m.st. Warszawy, Centrum Onkologii w Warszawie oraz  Good Looking Studio.
                                                                                                                                                                                                                                                           
Moim najgorętszym życzeniem jest powstanie Instytutu Radowego w Warszawie – wielokrotnie podkreślała  Maria Skłodowska- Curie. Jej marzenie ziściło się w 1932 roku. Stało się to za sprawą samej uczonej, która była inicjatorką budowy Instytutu i w tym celu podarowała mu 1 gram radu. Został on zakupiony za 80 000 dolarów, zebranych przez uczoną wśród amerykańskiej Polonii. Ten cenny pierwiastek służył Polakom do prekursorskich badań nad zwalczaniem nowotworów z zastosowaniem terapii radiologicznej. Utworzenie Instytutu Radowego było zwieńczeniem kariery naukowej polskiej noblistki, a także największym darem, jaki dała swojej narodzonej po latach niewoli ojczyźnie.

W chwili otwarcia Instytut Radowy był jedną z najnowocześniejszych takich placówek w Europie, wzorowanym na paryskim Radium Institut. Powstał jako zaledwie piąty w Europie – podkreśla prof. Edward Towpik, wybitny onkolog z Centrum Onkologii w Warszawie i jednocześnie znawca dziejów medycyny. Władze II Rzeczypospolitej bardzo to doceniały. Budowie, a potem otwarciu, patronowało dwóch kolejnych prezydentów, premierzy, marszałkowie sejmu i senatu – dodaje profesor.

Dzięki światowym kontaktom Marii Skłodowskiej-Curie i przekazaniu grama radu oraz przeszkoleniu dyrektora F. Łukaszczyka w Paryżu, Instytut wprowadzał i reprezentował nowoczesną europejską myśl onkologiczną w Polsce. Instytut Radowy był początkiem nowoczesnej onkologii w Polsce i wkrótce stał się wiodącą placówką w kraju.