Marketing MIX Sieć Motorway w świetle badań natężenia ruchu pojazdów

Sieć Motorway w świetle badań natężenia ruchu pojazdów

0

Tegoroczne wyniki badań Generalnego Pomiaru Ruchu, określające Średni Dobowy Ruch (SDR) pojazdów wskazują na 22% wzrost ruchu pojazdów w porównaniu z ostatnimi badaniami sprzed 5 lat. Na tle wyników ogólnopolskich, wynik dróg przy których lokalizowane są powierzchnie Jet Line, jest aż o 140% wyższy od średniej krajowej.

W kwietniu br. zostały opublikowane badania Generalnego Pomiaru Ruchu z roku 2010. Badanie jest przeprowadzane przez niezależny instytut badawczy, co 5 lat na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKIA) i podlegają mu wszystkie drogi krajowe z wyłączeniem odcinków dróg w miastach na prawach powiatu. Jest to podstawowe badanie, którym kieruje się Jet Line budując nowe powierzchnie Motorway 12x4m oraz na razie jedyny wskaźnik, który może definiować wielkość postrzegalności reklam na wielkoformatowych nośnikach. Raport GDDKiA podaje także dane dotyczące Średniego Ruchu Nocnego (w godzinach 22.00 – 6.00) oraz Średniego Dobowego Ruchu w Miesiącach Letnich (lipiec i sierpień).

Analiza danych potwierdza bardzo staranny wybór miejsc konstrukcji reklamowych Jet Line. Aż 92 powierzchnie Motorway 12x4m notują znacznie większy wzrost natężenia ruchu niż średnia krajowa, dotyczy to między innymi wszystkich lokalizacji przy autostradzie A4. Średni Dobowy Ruch wszystkich dróg krajowych wynosi 9.888 pojazdów, tymczasem ten sam wskaźnik dla tras z powierzchniami Jet Line wynosi 23.610, czyli jest wyższy
o blisko 140%.

Sieć Motorway 12x4m to ponad 320 nośników w miastach oraz przy trasach w całej Polsce. Lokalizacje są oświetlone, doskonale widoczne, umieszczane przy najbardziej uczęszczanych trasach w kraju. Wg raportów Izby Gospodarczej Reklamy Zewnętrznej, Jet Line jest właścicielem ponad 31% wszystkich nośników typu frontlight 12x4m w kraju.